Zeszyty (Issues)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2022

 v.56

2021

v.55

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

2017 v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)


PSYCHIATRIA POLSKA 2022; VOL. 56, NR. 3
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 3/2022 

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 429–430
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/151687
Dominika Dudek, Michał Mielimąka, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 433–452
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/149321
Paweł Mierzejewski, Przemysław Bieńkowski, Andrzej Jakubczyk,
Jerzy Samochowiec, Andrzej Silczuk, Marcin Wojnar
FREE POLISH FULLTEXT: Farmakoterapia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami
FREE ENGLISH FULLTEXT: Pharmacotherapy of alcohol withdrawal syndromes – Recommendations of the Polish Psychiatric Association and the Pharmacotherapy Section of the Polish Society for Addiction Research

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 453–470
DOI: https://doi.org/ 10.12740/PP/131971
Łukasz Wieczorek, Katarzyna Dąbrowska, Michał Bujalski
FREE POLISH FULLTEXT: Motywy używania nowych substancji psychoaktywnych w trzech grupach użytkowników: rekreacyjnych, zmarginalizowanych i aktywnych w internecie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Motives for using new psychoactive substances in three groups of Polish users: nightlife, marginalised and active on the Internet

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 471–491
DOI: https://doi.org/ 10.12740/PP/133147
Andrzej Cudo, Agnieszka Misiuro, Natalia Kopiś-Posiej,
Marta Jaśkiewicz, Tomasz Misiuro
FREE POLISH FULLTEXT: Funkcjonowanie poznawcze a nałogowe korzystanie z portali społecznościowych – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive functioning and social networking sites addiction – a review

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 493–508
DOI: https://doi.org/ 10.12740/PP/134254
Aleksandra Kamińska-Sobczak, Oliwia Gawlik-Kotelnicka, Dominik Strzelecki
FREE POLISH FULLTEXT: Stosowanie leków psychotropowych podczas laktacji – praktyczne wskazówki dla lekarza psychiatry
FREE ENGLISH FULLTEXT: Use of psychotropic medications during lactation – practical guidelines for psychiatrists

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 509–522
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/132962
Marcin Siwek, Adrian Andrzej Chrobak, Zbigniew Sołtys,
Dominika Dudek, Anna Julia Krupa, Janusz Kazimierz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Dołączenie wortioksetyny w terapii depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej – 24-tygodniowe, otwarte badanie naturalistyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: A naturalistic, 24-week, open-label, add-on study of vortioxetine in bipolar depression

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 523–534
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130484
Justyna Świerczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Obraz perfekcjonizmu u młodzieży o różnej strukturze i nasileniu gotowości anorektycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The image of perfectionism in youth with diverse structure and intensity of anorexia readiness

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 535–549
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130366
Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Agnieszka Butwicka,
Kamil Dante Lucci, Tomasz Wolańczyk, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Przywiązanie u nastolatków z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Attachment in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 551–570
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127457
Patryk Konieczny, Lidia Cierpiałkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Pozytywne i negatywne doświadczenia życiowe a zmiany wewnętrznych modeli przywiązania – badania porównawcze
FREE ENGLISH FULLTEXT: Positive and negative life experiences and changes in internal working models of attachment – a comparative study

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 571–590
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130280
Tomasz Prusiński
FREE POLISH FULLTEXT: Przymierze w działaniu a doraźne i trwałe rezultaty procesu terapii. Identyfikacja i analiza wpływu relacji terapeutycznej na jakość życia pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: The working alliance and the short-term and long-term effects of therapy: Identification and analysis of the effect of the therapeutic relationship on patients’ quality of life

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 591–602
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130530
Przemysław Cynkier
FREE POLISH FULLTEXT: Użyteczność konstruktów opisujących zabójstwo-samobójstwo w psychiatrii sądowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Utility of homicide-suicide constructs in forensic psychiatry

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 603–621
DOI: https://doi.org/ 10.12740/PP/133355
Joanna Siewierska, Jan Chodkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Skali Powodów do Życia (RFL-48) M.M. Linehan i współpracowników
FREE ENGLISH FULLTEXT: Adaptation and validation of Polish Version of Reasons for Living Inventory (RFL-48) by M.M. Linehan et al.

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 623–634
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130158
Bogumiła Górczewska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Czy akceptacja choroby oraz satysfakcja z życia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną jest zależna od BMI?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Is acceptance of disease and life satisfaction of women with postmenopausal osteoporosis dependent on BMI?

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 635–646
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127468
Magdalena Mijas
FREE POLISH FULLTEXT: Uwarunkowania zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury Bears na tle populacji MSM. Przegląd piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Health determinants in men of the Bear subculture compared with the MSM population. Literature review

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 647–659
DOI: https://doi.org/ 10.12740/PP/131686
Mateusz J. Lammek
FREE POLISH FULLTEXT: Modyfikacje ciała – symbol ryzyka czy zasobów?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Modified body – symbol of risk or resources?

Psychiatr. Pol. 2022; 56(3): 661–664
DOI: https://doi.org/ 10.12740/PP/147374
Andrzej Brodziak, Alicja Różyk-Myrta
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Rozpowszechnienie umiejętności dostrzegania przejawów zaburzenia osobowości borderline mogłoby uratować wiele istnień ludzkich
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to the Editor. Spreading skills of recognition of the manifestations of borderline personality disorder could save many lives

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl