1143_1154

Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1143–1154

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/28726

Adrian A. Chrobak, Katarzyna Siuda, Michał Biela, Aleksandra Arciszewska,
Marcin Siwek, Maciej W. Pilecki, Dominika Dudek

FREE POLISH FULLTEXT:
Niewydolność konwergencji z jednostronną egzoforią do bliży w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej – badania wstępne

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Convergence insufficiency with unilateral exophoria at near in schizophrenia and bipolar disorder – a preliminary study


Abstract
Objectives. The study describes an abnormal convergence symptom, i.e. unilateral exophoria at near, in patients with schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD). The aim of this paper is to present the symptom and discuss its possible explanations.
Methods. 29 patients with SZ, 15 patients with BD and 20 healthy controls (HC) took part in the study. The neurological assessment was done with International Co-operative Ataxia Rating Scale (ICARS) and Neurological Evaluation Scale (NES).
Results. The abnormal vergence pattern was observed in 12 patients with SZ, 1 patient with BD and 0 HC. Symptom appeared statistically more often in SZ patients than in BD patients and HC. SZ patients with vergence symptom performed significantly worst in oculomotor and dysarthia subscores of ICARS.
Conclusions. The symptom can be linked to disruptions in cortico-ponto-cerebellar network and midbrain. It was the only neurological symptom that differed SZ and BD groups, thus it might be used in differential diagnosis. Further research is needed to obtain a full clinical description of the symptom.
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl