115_127_C

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 115–127

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka,
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Edyta Dembińska, Bogna Smiatek-Mazgaj, Paweł Rodziński

FREE POLISH FULLTEXT:

Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy

Summary
Aim. Analysis of changes in ego strength in the course of group psychotherapy in patients treated with neurotic and selected personality disorders (F40-F61, ICD-10).
Methods. 82 patients (61 women and 21 men) participated in the study. They underwent intensive short-term group psychotherapy treatment in a day hospital for neurotic and behavioural disorders. The assessment of the patients’ personality functioning was carried out at the onset and the end of the psychotherapy. The assessment was reported as a value on the ego strength scale by means of the MMPI-2 questionnaire.
Results. The comparative analysis with the use of the t-Student test for related measurements, which was carried out for the measurement of ego strength values at the onset and the end of the therapy, demonstrated a statistically significant positive change both for the entire examined group and the groups which considered the gender and diagnosis distribution.
Conclusions. Short-term intensive comprehensive group psychotherapy with elements of individual psychotherapy results in obtaining the desired changes in the personality functioning manifested through the increase in ego strength.ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl