1165M

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1165–1179

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/60537

Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka,
Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski

FREE POLISH FULLTEXT:

Lęk–cecha i lęk–stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Trait and state anxiety in patients treated with intensive short-term group psychotherapy for neurotic and personality disorders

Summary
Aim. The study aimed to determine the severity of trait and state anxiety in patients treated for neurotic and personality disorders with intensive, short-term group psychotherapy and to analyse the change of anxiety intensity in the course of treatment.
Methods. 116 patients (81 females and 35 males) participated in the study. The measurement of anxiety intensity was conducted with the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) at the beginning and at the end of treatment.
Results.The majority of patients (69% of the study group) demonstrated a high intensity of state anxiety at the beginning of the treatment with 47.4% being classified as very high. High intensity of trait anxiety was observed in 64.7% of participants (50.9% –very high). RCI (Reliable Change Index) and RCV (Reliable Change Value) indicated a significant change in state anxiety intensity in 62.1% of participants (48.3% – significant decrease, 13.8% increase). At the end of treatment more than a half of patients manifested medium and low intensity of both trait and state anxiety.
Conclusions. At the beginning of psychotherapy the majority of patients demonstrated high intensity of both trait and state anxiety. In the course of therapy a considerable reduction of intensity of trait and state anxiety is observed. Significant deterioration in trait anxiety is observed in one out of every thirteen treated patients. Polish adaptation of STAI questionnaire is a useful tool for monitoring effectiveness of psychotherapy and may be successfully applied for screening and detailed diagnosis of neurotic and personality disorders.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl