145_152

Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 145–152

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/43636

Marek Wolski, Marta Gawłowska-Sawosz, Michał Gogolewski,
Tomasz Wolańczyk, Piotr Albrecht, Andrzej Kamiński

FREE POLISH FULLTEXT:

Trichotillomania, trichofagia, trichobezoar – opis trzech przypadków. Propozycja modelu kontroli endoskopowej pacjentów z trichotillomanią


FREE ENGLISH FULLTEXT:

Trichotillomania, trichophagia, trichobezoar – summary of three cases. Endoscopic follow up scheme in trichotillomania

Summary
Aim. Trichotillomania is a lack of control of one’s hair pulling. It is estimated that about 1% of population develops trichotillomania. In up to 20% of patients with trichotillomania hair pulling is followed by swallowing – trichophagia. Trichobezoar forms in about 30% of patients with trichophagia.
Material and methods. In 2008–2014 three patients patient underwent surgery due to trichobezoar. One patient has had a history of trichotillomania. On admission abdominal Xray and ultrasonography revealed abdominal mass. Diagnosis was confirmed in abdominal computed tomography.
Results. All trichobezoars were removed from the intestinal tract during laparotomy with gastric wall opening. In one case – Rapunzel syndrome – hair mass was also removed from the small bowel. After the surgical treatment all patients were referred to psychiatrist.
Conclusions. In patients after a surgery due to trichobezoar as well as other patients with trichotillomania, control of hair accumulation in the gastrointestinal tract remains a problem. The authors propose endoscopic follow up scheme in 6, 12, and 24 months after the surgery as well as for other patients with trichotillomania.ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl