197_211

Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 197–211

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/58679

Maria A. Sobczak, Haval D. Qawoq, Magdalena Krawczyk,
Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak

FREE POLISH FULLTEXT:
Demograficzne, kliniczne i psychologiczne czynniki wpływające na zaprzestanie aktywności seksualnej przez pacjentów z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Demographic, clinical, and psychological factors influencing sexual activity cessation in patients with angiographically-confirmed ischaemic heart disease

Summary
Introduction. Sexual activity constitutes a significant aspect of health considerably influencing self-assessment of the quality of life. In Poland, data regarding the return in patients with ischaemic heart disease (IHD) to sexual activity are scarce and inadequate.
Aim. The aim of this work is to analyse the return to sexual activity in patients with IHD after a hospitalisation related to invasive diagnostics of coronary arteries as well as to identify predisposing factors associated with cessation of sexual activity.
Material and methods. 98 patients with angiographically documented IHD were involved in retrospective analysis. 46 patients (46.9%) were diagnosed with myocardial infarction (MI), 29 (29.6%) with stable angina (SA) and 23 (23.5%) with unstable angina (UA). Demographic, clinical and psychological factors were assessed. Beck Depression Inventory, State-Trait Anxiety Inventory, Acceptance of Illness Scale, and EuroQol-5D health questionnaires were used.
Results. The cessation of sexual activity after a hospitalisation due to invasive diagnostics of coronary arteries was noted almost in 1/3 of the IHD patients within 6-months observation period. There were no statistically significant differences in the percentages of sexually active and inactive patients related to gender. The elderly patients were more likely to cease sexual activity (p = 0.006). Sexually active patients also represented significantly lower level of anxiety-trait (p = 0.0003) and anxiety-state (p = 0.001). They also had a higher level of the acceptance of the disease (p = 0.002) at the end of hospitalisation and presented significantly lower severity of depression (p = 0.02).
Conclusions. Cessation of sexual activity in patients with IHD after a hospitalisation due to coronarography is associated with their older age, being single, obesity, lower quality of life, depression, higher level of anxiety, and lower acceptance of illness. Underestimating or omitting the realm of sexual health of hospitalised patients with IHD affects the patients’ return to sexual activity. Patients with IHD, who decided to discuss, during their hospitalisation, the impact of cardiac disease and the invasive procedure they had undergone on their sexual activity, more frequently return to sexual activity over the 6-months observation period.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl