231246_

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 231–246

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/63149

Gabriela Jagielska, Jerzy Przedlacki, Zbigniew Bartoszewicz,
Agnieszka Kondracka, Agnieszka Butwicka, Ewa Racicka,
Olgierd Rowiński, Rafał Brzewski, Tomasz Wolańczyk,
Celina Tomaszewicz-Libudzic, Urszula Szymańska

FREE POLISH FULLTEXT:
Mineralizacja kości i ocena densytometryczna złamań kręgosłupa u kobiet po upływie 6–21 lat od pojawienia się objawów jadłowstrętu psychicznego

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Bone mineralization and densitometric evaluation of vertebral fractures in women 6–21 years after the onset of anorexia nervosa symptoms

Summary
Objectives: We attempted to assess bone mineralization and the frequency of fractures occurrence in women with a history of treatment of anorexia nervosa (AN) in adolescence.
Material and methods: 47 women (age 20–36.8 years) were re-examined 6.33–21,2 years after the onset of AN symptoms. Bone mineral density (BMD) of total body, lumbar spine, femoral neck, total hip (DXA) and densitometric Vertebral Fracture Assessment (VFA) were performed on 46 of women and BAP, P1NP, CTX, estradiol, testosterone, cortisol, IGF-1, leptin, DHEA-S on 45 of women entered for the current study. Current BMD results were compared with available baseline results from the time of hospitalization.
Results: Currently BMD Z-score <-1 examined at any location occurred in 28 from 46 women (including Z-score <-2 in 5 women). In 11 from 12 women with reduced BMD at the time of hospitalization current total body BMD was within the normal range. Lumbar spine BMD was normalized or improved respectively in 5 and 6 from 15 women. Currently increased levels/activity of bone formation markers: P1NP in 27 (60%) and BAP in 28 women (62.2%) were observed. In 7 women (15.6%) increased values of bone formation markers with increased marker of bone resorption (CTX) occurred. Osteoporotic fractures and fractures in the spine in VFA were not observed during the observation period.
Conclusions: Despite early treatment of adolescent-onset AN and good outcomes of the treatment, decreased BMD was currently present in 60.9% of women. During follow-up normalization or significant improvement in BMD results (total body, lumbar spine) were observed in majority of cases.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl