243_253

Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 243–253

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38250

Przemysław Bieńkowski, Dominika Dudek, Jerzy Samochowiec

FREE POLISH FULLTEXT:
W kierunku lepiej zaplanowanej nieselektywności: rola receptorów 5-HT7 w działaniu leku przeciwpsychotycznego II generacji – lurazydonu

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Towards better non-selectivity: the role of 5-HT7 receptors in therapeutic efficacy of a second-generation antipsychotic – lurasidone

Summary
Effectiveness of currently available antipsychotic medications is far from satisfactory with many patients showing incomplete therapeutic response even after many trials with different antipsychotic drugs. Hence, there is an ongoing interest in searching for pharmacological mechanisms, which could potentiate therapeutic response to antipsychotic drugs and/or reduce its typical side effects. The primary aim of this mini-review is to summarize available evidence supporting the role of serotonin receptors, especially 5-HT7 receptors, in therapeutic effects of a second-generation antipsychotic drug, lurasidone.ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl