277_294

Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 277–294

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/26071

Anna Klimkiewicz, Jakub Klimkiewicz, Andrzej Jakubczyk, Ilona Kieres-Salomoński, Marcin Wojnar

FREE POLISH FULLTEXT:
Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi. Część II. Patogeneza i leczenie

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Comorbidity of alcohol dependence with other psychiatric disorders. Part II. Pathogenesis and treatment

Summary
Co-occurrence of alcohol dependence with other mental disorders is very common, being important cause of diagnostic and therapeutic difficulties. There is a lack of systemic solutions in mental health care dedicated to the patients with dual diagnosis. The literature on the topic of treatment of patients with dual diagnosis is limited. While comorbidity of alcohol dependence with mental disorders is prevalent, there is rising interest among researchers on that issue. In this paper we present current hypotheses on pathogenesis of dual diagnosis as well as recommendations for its treatment. The role of disturbances in functioning of hypothalamic-pituitary-adrenal axis in pathogenesis of co-occurrence of alcohol dependence with anxiety and affective disorders is presented. Researchers studying dual diagnosis underline the fact that simultaneous treatment of alcohol dependence and co-occurring psychiatric disorders increases the chance to improve patients` functioning. Inappropriate treatment without complete management of all existing problems may make full recovery impossible.



ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 roku



Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl