331–344____

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 331–344

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/118055

Irena Milaniak, Ewa Wilczek-Rużyczka, Piotr Przybyłowski

FREE POLISH FULLTEXT:

Mediacyjny wpływ strategii radzenia sobie ze stresem na relację między wsparciem społecznym a symptomami depresji u pacjentów po przeszczepieniu serca

Summary
Aim. This study aimed to evaluate the role of different types of coping strategies as a mediator in social support and depressive symptoms among patients after cardiac transplantation.
Method. 123 participants after heart transplantation took part in the study. All the participants completed self-report questionnaires using the following instruments: Beck Depression Inventory Short Form (BDI SF), Berlin Social Support Scales (BSSS) and Coping Orientation to Problems Experienced (the brief COPE).
Results. Actually received social support and perceived available social support (both emotional and instrumental) proved to have a significant direct impact on the occurrence of depression. Coping strategies mediated the correlation between the actually received social support, the perceived available emotional social support and depressive symptoms. The individuals with low perceived available support and the actually received social support (both emotional and instrumental), as well as those resorting to the coping strategies of avoidance and denial, proved to be prone to experiencing depressive symptoms. A significant mediating effect on depressive symptoms was identified between active coping, planning, positive reframing, self-blame, and the actually received support.
Conclusions. All social support types were found to be directly correlated with symptoms of depression. Coping strategies proved to mediate the correlation between the perceived social support and depression.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl