231-243

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 231-243

DOI:

Aline André Rodrigues, Adriana R. Rosa, Maurício Kunz, Bruna Ascoli, Flávio Kapczinski

FREE POLISH FULLTEXT
:
Choroba afektywna dwubiegunowa – etapy przebiegu i neuroprogresja choroby

FREE ENGLISH FULLTEXT:

Bipolar disorder: staging and neuroprogression

Streszczenie
Progresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej związana jest z większą liczbą epizodów zaburzeń nastroju oraz hospitalizacji, słabszą odpowiedzią na leczenie oraz silniejszymi zaburzeniami poznawczymi i funkcjonalnymi. Potwierdza to koncepcję wykorzystania modeli etapowego przebiegu w odniesieniu do tej choroby. Ich wartość została już dawno doceniona w przebiegu rożnych schorzeń i chorób nowotworowych. Modele etapowego przebiegu choroby opierają się na tym, że różne interwencje mogą odpowiadać różnym stadiom przebiegu choroby, a także na tym, że lepsze wyniki można uzyskać, jeśli interwencje przeprowadzane są na wcześniejszym etapie choroby. W ten sposób ocena sprawności poznawczej, funkcjonowania i chorób współistniejących może korzystnie wpływać na planowanie leczenia. Określenie etapowości przebiegu choroby może oferować środki służące do udoskonalania metod leczenia, a także, co najważniejsze, do postawienia bardziej precyzyjnej diagnozy. Ponadto modele etapowego przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej mogą ukierunkowywać planowanie leczenia oraz pomagać w informowaniu pacjentów oraz członków ich rodzin, jakich rokowań można oczekiwać. Niniejsze badanie jest przeglądem klinicznych oraz biologicznych podstaw koncepcji progresji choroby afektywnej dwubiegunowej.

Summary
In bipolar disorder illness progression has been associated with a higher number of mood episodes and hospitalizations, poorer response to treatment, and more severe cognitive and functional impairment. This supports the notion of the use of staging models in this illness. The value of staging models has long been recognized in many medical and malignant conditions. Staging models rely on the fact that different interventions may suit different stages of the disorder, and that better outcomes can be obtained if interventions are implemented earlier in the course of illness. Thus, treatment planning would benefit from the assessment of cognition, functioning and comorbidities. Staging may offer a means to refine treatment options, and most importantly, to establish a more precise diagnosis. Moreover, staging could have utility as course specifier and may guide treatment planning and better information to patients and their family members of what could be expected in terms of prognosis. The present study reviews the clinical and biological basis of the concept of illness progression in bipolar disorder.

Słowa klucze: choroba afektywna dwubiegunowa, modele przebiegu etapowego, neuroprogresja

Key words: bipolar disorder, staging models, neuroprogressionISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl