48(3)

PSYCHIATRIA POLSKA 2014; VOL. 48, NR. 3

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTSOd Redakcji


Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 417–428
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/21684
Agnieszka Kraszewska, Maria Abramowicz, Maria Chłopocka-Woźniak, Jerzy Sowiński, Janusz Rybakowski
Wpływ stosowania litu na czynność gruczołu tarczowego u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: The effect of lithium on thyroid function in patients with bipolar disorder

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 429–439
Magda Błachno, Anita Bryńska, Celina Tomaszewicz-Libudzic, Gabriela Jagielska, Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk
Wpływ objawów obsesyjno-kompulsyjnych na przebieg jadłowstrętu psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: The influence of obsessive compulsive symptoms on the course of anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 441–451
Katarzyna Jaros, Urszula Oszwa
Umiejscowienie poczucia kontroli u dziewcząt z syndromem gotowości anorektycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Locus of control in girls with anorexia readiness syndrome

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 453–464
Elżbieta Paszyńska, Agnieszka Słopień, Zuzanna Ślebioda,
Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Monika Węglarz, Andrzej Rajewski
Ocena makroskopowa błony śluzowej jamy ustnej i analiza pH śliny u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Macroscopic evaluation of the oral mucosa and analysis of salivary pH in patients with anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 465–475
Dorota Kułakowska, Katarzyna Biernacka, Ewelina Wilkos, Filip Rybakowski, Katarzyna Kucharska-Pietura
Deficyty neuropoznawcze i społecznego poznania u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurocognitive and social cognition deficits in patients with anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 477–487
Monika Bąk-Sosnowska, Beata Naworska, Aleksander Owczarek,
Jerzy Chudek, Violetta Skrzypulec-Plinta, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Strategie radzenia sobie z nadmierną masą ciała oraz szacunek do siebie i własnego ciała w kontekście analizy transakcyjnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coping with overweight strategies, self-esteem and body-esteem in the context of transactional analysis

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 489–502
Roksana Epa, Natalia Czyżowska, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Józef Krzysztof Gierowski
Profil rozumowania moralnego osób z chorobą afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: Profile of moral reasoning in persons with bipolar affective disorder

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 503–513
Dominika Górska, Monika Marszał
Mentalizacja i teoria umysłu w organizacji osobowości borderline – różnice pomiędzy afektywnymi i poznawczymi aspektami poznania społecznego w patologii emocjonalnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 515–526
Anna Bodnar, Marta Andrzejewska, Janusz Rybakowski
Zaburzenia poznania społecznego w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej – podobieństwa i różnice
FREE ENGLISH FULLTEXT: Disturbances of social cognition in schizophrenia and bipolar disorder – similarities and differences

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 527–539
Krzysztof Jan Bobrowski, Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka
Skuteczność programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci na progu dojrzewania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effectiveness of alcohol prevention program for pre-adolescents

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 541–551
Izabela Gorzkowska, Grzegorz Gorzkowski, Agnieszka Samochowiec, Aleksandra Suchanecka, Jerzy Samochowiec
Związek polimorfizmu genu transportera serotoniny 5HTT z obrazem klinicznym u adolescentów z ADHD-podtyp mieszany (zaburzenie hiperkinetyczne) oraz u młodzieży wcześnie eksperymentującej z alkoholem
FREE ENGLISH FULLTEXT: An interaction between a polymorphism of the serotonin transporter (5HTT) gene and the clinical picture of adolescents with combined type of ADHD (hyperkinetic disorder) and youth drinking

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 553–562
Aneta Pasternak, Katarzyna Schier
Życie bez dzieciństwa – parentyfikacja u kobiet z syndromem DDA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Life without childhood – parentification of women with ACoA syndrome

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 563–572
Krzysztof Szwajca
Sprężystość (resilience) i odpowiedzi na doświadczenia urazowe – fascynujący i trudny obszar badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Resilience and responses to the experience of trauma – a fascinating but difficult study area

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 573–597
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski, Edyta Dembińska,
Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Bogna Smiatek-Mazgaj
Seksualne wydarzenia urazowe a życie seksualne i związek pacjenta
FREE ENGLISH FULLTEXT: Childhood sexual traumatic events and sexual life and relationship of a patient

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 599–613
Joanna Rymaszewska, Justyna Mazurek, Joanna Szczepańska-Gieracha
Zmiany funkcjonowania zawodowego i w związkach osób z zaburzeniami psychicznymi leczonych ambulatoryjnie
w obserwacji dwuletniej

FREE ENGLISH FULLTEXT: Dynamics of occupational and relational functioning of outpatients with mental disorders in two-year observation

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 615–625
Agnieszka Popiel
Terapia poznawcza poczucia winy związanego z traumą u osób z PTSD
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive therapy of trauma related guilt in patients with PTSD

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 627–630
Marek Jarema
Wspomnienie pośmiertne. Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 631–636
OMÓWIENIA KSIĄŻEK I CZASOPISM


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl