48(4)


ARCHIWUM (PAST ISSUES):

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
PSYCHIATRIA POLSKA 2014; VOL. 48, NR. 4

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoFREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS


OD REDAKCJI


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 645–652

Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, Monika Liwska,
Małgorzata Złotkowska, Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska
Poziom lęku jako stanu i jako cechy oraz nasilenie depresji u matek dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami zachowania – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: State and trait anxiety level and increase of depression among mothers of children with attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorder. Pilot study.


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 653–665

Filip Rybakowski, Anna Białek, Izabela Chojnicka, Piotr Dziechciarz, Andrea Horvath,
Małgorzata Janas-Kozik, Anetta Jeziorek, Ewa Pisula, Anna Piwowarczyk, Agnieszka Słopień,
Jolanta Sykut-Cegielska, Hanna Szajewska, Krzysztof Szczałuba, Krystyna Szymańska,
Ksymena Urbanek, Anna Waligórska, Aneta Wojciechowska, Michał Wroniszewski, Anna Dunajska
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Autism spectrum disorders – epidemiology, symptoms, comorbidity and diagnosis
UWAGA: poprawione zostały afiliacje Autorów (nr 13 i 14) oraz ich numery kolejne (nr 13-16)


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 667–676

Monika Zielińska, Radosław Sterczyński, Aneta Bagińska
Profil wyników WISC-R uzyskiwany przez wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem dziecięcym
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Profile of WISC-R Scores in Children with High-Functioning Autism


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 677–688

Krzysztof Szczałuba
Diagnostyka genetycznych przyczyn chorób spektrum autystycznego z perspektywy lekarza specjalisty genetyki klinicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnostics of the genetic causes of autism spectrum disorders – a clinical geneticist’s view


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 689–700

Małgorzata Z. Lisik
Molekularne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Molecular aspects of autism spectrum disorders


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 701–714

Justyna Holka-Pokorska, Marek Jarema, Adam Wichniak
Androgeny – wspólny marker biologiczny zaburzeń snu oraz wybranych dysfunkcji seksualnych?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Androgens – a common biological marker of sleep disorders and selected sexual dysfunctions?


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 715–726

Letizia Bossini, Valentina Fortini, Ilaria Casolaro, Claudia Caterini,
Despoina Koukouna, Federica Cecchini, Jim Benbow, Andrea Fagiolini
Dysfunkcje seksualne, choroby psychiczne a jakość życia – praca przeglądowa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sexual dysfunctions, psychiatric diseases and quality of life: a review


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 727–738

Jowita Wycisk, Paweł Kleka
Postawa przyszłych psychologów wobec lesbijek wychowujących wspólnie dzieci w sytuacji interwencji skoncentrowanej na dziecku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Future psychologists’ attitudes toward lesbians raising children together in the situation of child focused intervention


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 739–758

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Katarzyna Cyranka, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski, Bogna Smiatek-Mazgaj, Michał Mielimąka
Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta
FREE ENGLISH FULLTEXT: Influence of cumulated sexual trauma on sexual life and relationship of a patient


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 759–771

Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Tsirigotis-Maniecka
Autodestruktywność pośrednia a płeć psychologiczna
FREE ENGLISH FULLTEXT: Indirect self-destructiveness and psychological gender


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 773–787

Joanna Borowiecka-Karpiuk, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Rafał Jaeschke
Brzemię małżonków osób chorujących na depresję nawracającą lub chorobę afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: Spousal burden in partners of patients with major depressive disorder and bipolar disorder


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 789–808

Maciej W. Pilecki, Barbara Józefik, Kinga Sałapa
Powiązania pomiędzy spostrzeganiem funkcjonowania rodziny przez pacjentki z zaburzeniami odżywiania się i ich rodziców a percepcją relacji w rodzinach pochodzenia rodziców
FREE ENGLISH FULLTEXT: Correlations between the perception of family functioning by patients with eating disorders and their parents and the perception of relations in the parents’ families of origin


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 809–822

Barbara Józefik, Maciej W. Pilecki, Feliks Matusiak
Wzajemna ocena relacji małżeńskiej rodziców pacjentek z zaburzeniami odżywiania się
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mutual assessment of their marital relationship by parents of female patients
with eating disordersPsychiatr. Pol. 2014; 48(4): 823–834

Tymoteusz Wołodźko, Andrzej Kokoszka
Próba klasyfikacji osób podejmujących zachowania samobójcze – przegląd badań z zastosowaniem analizy skupień
FREE ENGLISH FULLTEXT: Classification of persons attempting suicide. A review of cluster analysis research.


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 835–845

Piotr Janik, Łukasz Milanowski, Natalia Szejko
Tiki psychogenne: charakterystyka kliniczna i częstość występowania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychogenic tics: clinical characteristics and prevalence


LISTY DO REDAKCJI:
LETTERS TO EDITORS:


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 847

List do redakcji: Pamiętając o Starych Mistrzach
Joanna Pawlak, Małgorzata Maciukiewicz, Joanna Hauser


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 850

List do redakcji: Różnice w treści ulotek leków zawierających zolpidem
Iga Pawłowska, Leszek Pawłowski, Ivan Kocić


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 854

List do redakcji: Igor Gościński ad. pracy K.Rutkowskiego i E.Dembińskiej pt. „Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej”.
Igor Gościński


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 856

Odpowiedź na list Prof. dr. hab. Igora Gościńskiego
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl