489_502

Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 489–502

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/29837

Paweł Rodziński, Jerzy A. Sobański, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka,
Agnieszka Murzyn, Edyta Dembińska, Karolina Grządziel, Michał Mielimąka,
Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj

FREE POLISH FULLTEXT:
Skuteczność terapii w zakresie redukcji nasilenia i eliminacji myśli samobójczych na oddziale dziennym leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Effectiveness of therapy in terms of reduction of intensity and elimination of suicidal ideation in day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders

Summary
Aim. Analysis of changes in prevalence and intensity of suicidal ideation (SI) in patients who underwent an intensive psychotherapy conducted in integrative approach with predominance of psychodynamic approach in the Day Hospital for Neurotic and Behavioral Disorders.
Methods. Symptom checklist KO“O” and Life Inventory completed by 461 women and 219 men who were treated in the day hospital due to neurotic, behavioral and personality disorders in 2005–2013.
Results. Patients initially reporting SI showed greater than others global intensity of the neurotic symptoms (p < 0.001 for both sexes) and greater intensity in almost all the neurotic symptoms scales. Improvement (elimination or reduction of intensity) in terms of SI was observed in 84.3% of women and 77.5% of men. The prevalence of SI-reporting patients decreased substantially from 29.1% to 10.2% in women and from 36.5% to 13.7% in men.
Conclusions. The patients reporting SI before the commencement of psychotherapy constituted a large part of the studied population – approximately 1/3. They showed greater intensity of neurotic symptoms than those who were not reporting SI. Intensive psychotherapy in the day hospital was characterized by high effectiveness in terms of reduction and elimination of SI. Prevalence of SI in both women and men until the end of therapy decreased almost three times. Cases of improvement in terms of SI were several times more frequent than cases of deterioration in terms of SI (increase in its intensity or its occurrence at the end of therapy). Etiopathogenesis of SI and its methods of treatment require further research.ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl