49(1)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

PSYCHIATRIA POLSKA 2015; VOL. 49, NR. 1

 

WYDANIE ZESZYTU WSPIERANE ZE ŚRODKÓW DUN MNiSW


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 3
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38993
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 5–13
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/30810
Andrzej Kiejna, Tomasz Adamowski, Patryk Piotrowski, Jacek Moskalewicz,
Bogdan Wojtyniak, Grażyna Świątkiewicz, Jakub Stokwiszewski,
Monika Kantorska-Janiec, Marta Zagdańska, Ronald C. Kessler
FREE POLISH FULLTEXT: „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. EZOP – Polska” – metodologia badania
FREE ENGLISH FULLTEXT: “Epidemiology of mental disorders and access to mental health care. EZOP – Poland” – research methodology


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 15–27
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/30811
Andrzej Kiejna, Patryk Piotrowski, Tomasz Adamowski, Jacek Moskalewicz,
Jacek Wciórka, Jakub Stokwiszewski, Daniel Rabczenko, Ronald C. Kessler
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku – badanie EZOP Polska
FREE ENGLISH FULLTEXT: The prevalence of common mental disorders in the population of adult Poles by sex and age structure – an EZOP Poland study


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 29–48
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/26093
Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka,
Jerzy A. Sobański, Łukasz Müldner-Nieckowski, Edyta Dembińska,
Bogna Smiatek-Mazgaj, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Skuteczność intensywnej psychoterapii grupowej stosowanej w leczeniu zaburzeń nerwicowych i osobowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effectiveness of intensive group psychotherapy in treatment of neurotic and personality disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 49–56
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/31493
Łukasz Müldner-Nieckowski, Katarzyna Cyranka, Bogna Smiatek-Mazgaj,
Michał Mielimąka, Jerzy A. Sobański, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Psychoterapia ciężarnych kobiet cierpiących na zaburzenia psychiczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychotherapy for pregnant women with psychiatric disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 57–66
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27628
Joanna Kłosowska, Agata Blaut, Borysław Paulewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Trening tendencyjności uwagi w redukcji objawów lękowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Attentional bias training in reducing symptoms of anxiety


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 67-80
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/33909
Krzysztof Styczeń, Wojciech Datka, Rafał Jaeschke,
Katarzyna Drozdowicz, Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Miejsce kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu w terapii osób z zaburzeniami psychicznymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: The place of quetiapine extended release in the treatment of mental disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 81–93
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/32923
Agnieszka Piróg-Balcerzak, Bogusław Habrat, Paweł Mierzejewski
FREE POLISH FULLTEXT: Niewłaściwe używanie i nadużywanie kwetiapiny
FREE ENGLISH FULLTEXT: Misuse and abuse of quetiapine


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 95–105
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/22448
Jan Chodkiewicz, Joanna Miniszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Kwestionariusza Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Polish Adaptation of the Public Speaking Anxiety Questionnaire


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 107–117
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/22616
Aleksandra Kroemeke
FREE POLISH FULLTEXT: Skala Postrzeganej Autonomii: struktura czynnikowa i właściwości psychometryczne polskiej adaptacji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Perceived Autonomy in Old Age scale: Factor structure and psychometric properties of the Polish adaptation


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 119–134
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/25962
Martyna Stochel, Małgorzata Janas-Kozik, Jan E. Zejda,
Joanna Hyrnik, Ireneusz Jelonek, Andrzej Siwiec
FREE POLISH FULLTEXT: Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15–21 lat
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validation of ORTO-15 Questionnaire in the group of urban youth aged 15–21


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 135–144
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/22934
Ewa Mojs, Weronika Bartkowska, Łukasz D. Kaczmarek,
Michał Ziarko, Aleksandra Bujacz, Katarzyna Warchoł-Biedermann
FREE POLISH FULLTEXT: Właściwości psychometryczne polskiej wersji skróconej Skali Depresji Kutchera dla Młodzieży (Kutcher Adolescent Depression Scale) – pomiar depresji w grupie studentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychometric properties of the Polish version of the brief version of Kutcher Adolescent Depression Scale – assessment of depression among students


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1):145–157
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/34043
Monika Szewczuk-Bogusławska, Aleksandra Słowińska, Olga Bąk,
Anna Oleszkowicz, Kamilla Kasibowska-Kuźniar, Krzysztof Dudek,
Agnieszka Stępień, Krzysztof Kaliszewski, Dariusz Timler, Dorota Zyśko
FREE POLISH FULLTEXT: Polskie badania nad Kwestionariuszem Oceny Wrażliwości na Wstręt (QADS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: The study of the Polish version of the Questionnaire for the Assessment of Disgust Sensitivity (QADS)


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 159–169
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/32214
Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel, Maria Cyniak-Cieciura,
Barbara Jakubowska, Ewa Pragłowska
FREE POLISH FULLTEXT: Diagnoza pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD) za pomocą ustrukturalizowanego wywiadu klinicznego SCID-I
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnosis of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) by the Structured Clinical Interview SCID-I


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 171–179
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/24748
Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Tytus Koweszko, Olga Kozyra,
Paulina Wnukiewicz, Bartosz Łoza, Agata Szulc
FREE POLISH FULLTEXT: Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA 7.2 – polska adaptacja metody i badania nad równoważnością
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Montreal Cognitive Assessment 7.2 – polish adaptation and research on equivalency


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 181–199
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/22936
Emilia Soroko
FREE POLISH FULLTEXT: Użyteczność wybranych wskaźników narracyjności wypowiedzi na temat relacji interpersonalnych w diagnozie poziomów organizacji osobowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: The diagnostic usability of selected narrativity indices in stories about close relationships in the assessment of personality organization


Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 201–204
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36712
Christine Marking, Sławomir Murawiec
FREE POLISH FULLTEXT: Sprawozdanie z posiedzenia European Parliament Interest Group on Mental Health, Well-being and Brain Disorders, Bruksela, 19.11.2014 r.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl