49(2)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 

 

Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

 


PSYCHIATRIA POLSKA 2015; VOL. 49, NR. 2
WYDANIE ZESZYTU WSPIERANE ZE ŚRODKÓW DUN MNiSW

FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTSPsychiatr. Pol. 2015; 49(2): 211-212
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/42177
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 215–223
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/33911
Roberta Agabio, Giancarlo Colombo
FREE POLISH FULLTEXT: Receptor GABAB jako cel terapeutyczny w uzależnieniu od substancji psychoaktywnych – od baklofenu do pozytywnych modulatorów allosterycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: GABAB receptor as therapeutic target for drug addiction: from baclofen to positive allosteric modulators


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 225–241
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/39370
Marek Jarema, Adam Wichniak, Dominika Dudek, Jerzy Samochowiec, Przemysław Bieńkowski, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Wskazówki do stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji o przedłużonym działaniu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Guidelines for the use of second-generation long-acting antipsychotics


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 243–253
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38250
Przemysław Bieńkowski, Dominika Dudek, Jerzy Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: W kierunku lepiej zaplanowanej nieselektywności: rola receptorów 5-HT7 w działaniu leku przeciwpsychotycznego II generacji – lurazydonu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Towards better non-selectivity: the role of 5-HT7 receptors in therapeutic efficacy of a second-generation antipsychotic – lurasidone


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 255–263
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/32500
Francesco Taranto, Arianna Goracci, Simone Bolognesi, Elisa Borghini, Andrea Fagiolini
FREE POLISH FULLTEXT: Zespół uzależnienia od Internetu w grupie 402 uczniów szkoły średniej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Internet Addiction Disorder in a sample of 402 high school students


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 265–275
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/25704
Anna Klimkiewicz, Jakub Klimkiewicz, Andrzej Jakubczyk, Ilona Kieres-Salomoński, Marcin Wojnar
FREE POLISH FULLTEXT: Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi. Część I. Epidemiologia podwójnego rozpoznania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Comorbidity of alcohol dependence with other psychiatric disorders. Part I. Epidemiology of dual diagnosis


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 277–294
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/26071
Anna Klimkiewicz, Jakub Klimkiewicz, Andrzej Jakubczyk, Ilona Kieres-Salomoński, Marcin Wojnar
FREE POLISH FULLTEXT: Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi. Część II. Patogeneza i leczenie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Comorbidity of alcohol dependence with other psychiatric disorders. Part II. Pathogenesis and treatment


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 295–304
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27538
Katarzyna A. Iwanicka, Marcin Olajossy
FREE POLISH FULLTEXT: Koncepcje tzw. głodu alkoholu
FREE ENGLISH FULLTEXT: The concept of alcohol craving


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 305–314
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/28048
Agnieszka Kałwa, Bogusław Habrat
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia funkcji poznawczych spowodowane nadmierną ekspozycją na związki manganu. Zaburzenia funkcji poznawczych u dożylnych użytkowników preparatów efedronu (metkatynonu)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive dysfunctions caused by excessive exposure to manganese compounds. Cognitive disturbances in intravenous usersof ephedrone (methcathinone) with manganese compounds


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 315–324
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27823
Beata Pawłowska, Ewa Rzeszutko
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy osobowości kierowców skazanych na karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Personality traits of drivers serving a custodial sentence for drink driving


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 325–336
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27072
Sławomir Ciszewski, Hubert M. Wichowicz, Krzysztof Żuk
FREE POLISH FULLTEXT: Postrzeganie fizjologicznych złudzeń wzrokowych przez osoby cierpiące na schizofrenię
FREE ENGLISH FULLTEXT: Perception of physiological visual illusions by individuals with schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 337–347
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/29056
Marcin Zajenkowski, Rafał Styła, Małgorzata Jędrasik-Styła
FREE POLISH FULLTEXT: Stres związany z wykonywaniem zadania a kontrola poznawcza u osób chorujących na schizofrenię
FREE ENGLISH FULLTEXT: Task related stress and cognitive control in patients with schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2015; 49 (2): 349–361
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/25161
Marta Gawłowska-Sawosz, Jolanta Rabe-Jabłońska, Piotr Gębski, Piotr Chomczyński
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia integralności torebki wewnętrznej oraz różnice strukturalne zależne od płci w schizofrenii o wczesnym początku – badanie DTI
FREE ENGLISH FULLTEXT: Internal capsule integrity and its sex-related structural differences in early-onset schizophrenia – diffusion tensor imaging study


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 363–376
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/30180
Justyna Holka-Pokorska, Rafał Radzio, Marek Jarema, Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Stabilizujący efekt dehydroepiandrosteronu na kliniczne parametry zespołu metabolicznego u pacjentów chorych na schizofrenię leczonych olanzapiną – badanie randomizowane z podwójnie ślepą próbą
FREE ENGLISH FULLTEXT: The stabilizing effect of dehydroepiandrosterone on clinical parameters of metabolic syndrome in patients with schizophrenia treated with olanzapine – a randomized, double-blind trial


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 377–389
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/31505
Maryla Sawicka, Katarzyna Charzyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Lekarz psychiatra w procesie leczenia i zdrowienia osób chorych na schizofrenię
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of a psychiatrist in treatment and recovery process of persons suffering from schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 391–401
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/28615
Maria Morzycka-Markowska, Ewa Drozdowicz, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Deinstytucjonalizacja psychiatrii włoskiej – przebieg i skutki. Część I. Przebieg deinstytucjonalizacji – działalność grupy Basaglii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Deinstitutionalization in Italian psychiatry – the course and consequences. Part I. The course of deinstitutionalization – the activity of Basaglia’s group


Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 403–412
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/28614
Maria Morzycka-Markowska, Ewa Drozdowicz, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Deinstytucjonalizacja psychiatrii włoskiej – przebieg i skutki. Część II. Skutki deinstytucjonalizacji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Deinstitutionalization in Italian psychiatry – the course and consequences. Part II. The consequences of deinstitutionalizationREGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORS


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl