49(5)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 


NOWOŚĆ:
Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PSYCHIATRIA POLSKA 2015; VOL. 49, NR. 5
WYDANIE ZESZYTU WSPIERANE ZE ŚRODKÓW DUN MNiSW

FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 879–881
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59546
Dominika Dudek, Jerzy Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 883–895
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/32566
Katarzyna Szaulińska, Robert Pływaczewski, Olga Sikorska,
Justyna Holka-Pokorska, Aleksandra Wierzbicka, Adam Wichniak, Paweł Śliwiński
FREE POLISH FULLTEXT: Obturacyjny bezdech senny w ciężkich chorobach psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Obstructive sleep apnoea in severe mental disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 897–910
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/32182
Wojciech Guenter, Joanna Jabłońska, Maciej Bieliński, Alina Borkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Neuroobrazowe i genetyczne korelaty zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu stwardnienia rozsianego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neuroimaging and genetic correlates of cognitive dysfunction in multiple sclerosis


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 911–920
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38740
Joanna Król, Małgorzata Szcześniak, Dorota Koziarska, Teresa Rzepa
FREE POLISH FULLTEXT: Akceptacja choroby i postrzeganie czasu u osób leczonych immunomodulacyjnie z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (RR-SM)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Time perception and illness acceptance among remitting-relapsing multiple sclerosis patients under treatment


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 921–930
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/35395
Dominika Narowska, Milena Bożek, Katarzyna Krysiak, Jakub Antczak,
Justyna Holka-Pokorska, Wojciech Jernajczyk, Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Częste problemy w leczeniu zespołu niespokojnych nóg – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Frequent difficulties in the treatment of restless legs syndrome – case report and literature review


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 931–944
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/34496
Jan Domaradzki
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ choroby Huntingtona na opiekunów rodzinnych – przegląd literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: The impact of Huntington disease on family carers – a literature overview


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 945–954
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/35269
Teresa Szupiany, Jolanta Pytko-Polończyk, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Potrzeby stomatologiczne pacjenta psychiatrycznego z zaburzeniami w odżywianiu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dental needs of psychiatric patient with eating disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 955–964
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/39064
Marta Kuty-Pachecka
FREE POLISH FULLTEXT: Czynniki psychologiczne i psychopatologiczne w łysieniu plackowatym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychological and psychopathological factors in alopecia areata


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 965–982
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/35958
Justyna Holka-Pokorska, Marek Jarema, Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Kliniczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu terapii niepłodności
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clinical determinants of mental disorders occurring during the infertility treatment


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 983–991
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/30860
Monika Pawłowska, Dorota Kalka
FREE POLISH FULLTEXT: Poznawczo-motywacyjny model otyłości. Mechanizmy motywacyjne i inklinacje poznawcze w przetwarzaniu obrazów pożywienia przez osoby z nadmierną wagą
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive-motivational model of obesity. Motivational mechanisms and cognitive biases underlying the processing of food-related images by people with excess body weight


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 993–1004
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/32937
Marcin Siwek, Dominika Dudek, Rafał Jaeschke, Aldona Dembińska-Kieć, Leszek Witkowski,
Aleksandra Arciszewska, Ferdynand Hebal, Maciej Matłok, Małgorzata Malczewska-Malec,
Dominika Wnęk, Maciej W. Pilecki, Piotr Major, Roksana Epa, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy spektrum zaburzeń dwubiegunowych u osób otyłych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Bipolar spectrum features in obese individuals


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1005–1016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/35649
Joanna Sendela, Beata Zduńczyk, Hanna Trippenbach-Dulska, Agnieszka Szypowska
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie objawów depresji u dzieci w wieku szkolnym z cukrzycą typu 1 – badanie kwestionariuszowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Prevalence of depressive symptoms in school-aged children with type 1 diabetes – a questionnaire study


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1017–1024
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/39536
Ewa Racicka, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 i 2 – rozpowszechnienie, czynniki ryzyka i sygnały ostrzegawcze
FREE ENGLISH FULLTEXT: Eating disorders in children and adolescents with type 1 and type 2 diabetes – prevalence, risk factors, warning signs


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1025–1041
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/6
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka,
Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Skuteczność intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym oceniana za pomocą Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effectiveness of intensive psychotherapy in a day hospital evaluated with Neurotic Personality Inventory KON-2006


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1043–1070
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59064
Witold Simon, Piotr Śliwka, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa,
Paweł Sala, Wojciech Żak, Gregory Busath, Michael J. Lambert
FREE POLISH FULLTEXT: Dwupoziomowy ortogonalno-ukośny model Kwestionariusza Oceny Skuteczności Psychoterapii (Outcome Questionnaire, OQ-45.2) – polska adaptacja przy użyciu analizy czynnikowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The orthogonal-oblique bi-level model of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2) – The case of the Polish factorial normalization


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1071–1088
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38139
Andreea Mihaela Mihalca, Władysława Pilecka
FREE POLISH FULLTEXT: Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji (HADS) dla młodzieży
FREE ENGLISH FULLTEXT: The factorial structure and validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in Polish adolescents


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1089–1099
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36754
Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki
FREE POLISH FULLTEXT: Właściwości psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Poczucia Winy Związanego z Traumą (TRGI-PL)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Trauma Related Guilt Inventory – psychometric properties of the Polish adaptation (TRGI-PL)


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1101–1112
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36826
Piotr Ścisło, Karina Badura-Brzoza, Piotr Gorczyca, Michał Błachut,
Robert Pudlo, Magdalena Piegza, Robert T. Hese
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza konsultacji psychiatrycznych pacjentów szpitala wielospecjalistycznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric consultations in a multidisciplinary hospital patients


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1113–1116
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59304
Ewa Bałkowiec-Iskra
FREE POLISH FULLTEXT: List do redakcji. Bezpieczeństwo stosowania wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny w czasie ciąży
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Use of specific SSRis and birth defects


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1117–1119
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59303
Sławomir Murawiec
FREE POLISH FULLTEXT: Sprawozdanie z 16. Międzynarodowego Kongresu Neuropsychoanalizy „Plastyczność i powtarzanie (oraz inne tematy)”
FREE ENGLISH FULLTEXT: Conference report. International Neuropsychoanalysis Congress: Plasticity and repetition [and other topics]), Amsterdam, Holandia, 9–11.07.2015 r.


REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORS


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl