49(6)

 

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6PSYCHIATRIA POLSKA 2015; VOL. 49, NR. 6
WYDANIE ZESZYTU WSPIERANE ZE ŚRODKÓW DUN MNiSW

FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA 6/2015

Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1127
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60548
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: OD REDAKCJI
FREE ENGLISH FULLTEXT: FROM THE EDITORS


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1129–1138
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38934
Wojciech Kordas, Katarzyna Kokodyńska, Agnieszka Kurtyka,
Iwona Sikorska, Krzysztof Walczewski, Józef Bogacz
FREE POLISH FULLTEXT: Rodzina wobec schizofrenii – grupa psychoedukacyjna w programie pilotażowym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Family and schizophrenia – psychoeducational group in a pilot programme


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1139–1148
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37845
Tomasz M. Gondek, Anna Królicka, Patryk Piotrowski, Andrzej Kiejna
FREE POLISH FULLTEXT: Europejskie badania nad umieralnością wschizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: The European studies on mortality in schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1149–1158
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37705
Małgorzata Libman-Sokołowska, Ewa Drozdowicz, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: BDNF jako biomarker w przebiegu i leczeniu schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: BDNF as a biomarker in the course and treatment of schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1159–1168
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38919
Anna Leszczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Percepcja ekspresji emocjonalnej twarzy a objawy schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Facial emotion perception and schizophrenia symptoms


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1169–1178
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37645
Joanna Kłosowska, Agata Blaut, Borysław Paulewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Uwarunkowania skuteczności treningu tendencyjności uwagi w zaburzeniach psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The efficacy of determinants of attention bias training in mental disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1179–1190
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36677
Michał M. Kłapciński, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Podejście terapeutyczne oparte na Otwartym Dialogu – o fenomenie skandynawskiej psychiatrii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Open Dialogue Approach – about the phenomenon of Scandinavian Psychiatry


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1191–1202
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36019
Beata Pawłowska, Paula Fijałkowska-Kiecka, Emilia Potembska,
Marek Domański, Edward Lewczuk
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w zakresie funkcjonowania psychospołecznego u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii objętych rehabilitacją psychiatryczną
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes to psychosocial functioning as demonstrated by the patients diagnosed with schizophrenia covered by the psychiatric rehabilitation system


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1203–1222
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/42916
Katarzyna Prochwicz, Łukasz Gawęda
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza czynnikowa i ocena rzetelności polskiej wersji Skali Urojeń Peters i wsp. oraz częstotliwość występowania doświadczeń podobnych do urojeń w populacji polskiej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Polish version of the Peters et al. Delusions Inventory: factor analysis, reliability and the prevalence of delusion-like experiences in the Polish population


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1223–1239
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37914
Anna Antosik-Wójcińska,  Bogdan Stefanowski, Łukasz Święcicki
FREE POLISH FULLTEXT: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdepresyjnych w terapii epizodu depresyjnego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej – przegląd wyników badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Efficacy and safety of antidepressant’s use in the treatment of depressive episodes in bipolar disorder – review of research


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1241–1253
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37462
Wojciech Merk, Krzysztof Kucia
FREE POLISH FULLTEXT: Łączne stosowanie zabiegów EW i leków psychotropowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Combined use of ECT and psychotropic drugs


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1255–1263
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/31748
Krzysztof Kucia, Wojciech Merk
FREE POLISH FULLTEXT: Stosowanie ketaminy w zabiegach elektrowstrząsowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The use of ketamine in electroconvulsive therapy


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1265–1276
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44137
Krzysztof Styczeń, Marcin Siwek, Magdalena Sowa-Kućma, Dominika Dudek,
Witold Reczyński, Bernadeta Szewczyk, Paulina Misztak, Roman Topór-Mądry,
Włodzimierz Opoka, Gabriel Nowak
FREE POLISH FULLTEXT: Stężenie magnezu w surowicy jako potencjalny marker stanu u chorych na depresję jednobiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: The serum magnesium concentration as a potential state marker in patients with unipolar affective disorder


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1277–1287
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/42047
Marcin Siwek, Krzysztof Styczeń, Magdalena Sowa-Kućma, Dominika Dudek,
Witold Reczyński, Bernadeta Szewczyk, Paulina Misztak, Włodzimierz Opoka,
Roman Topór-Mądry, Gabriel Nowak
FREE POLISH FULLTEXT: Stężenie magnezu w surowicy jako potencjalny marker stanu u pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The serum concentration of magnesium as a potential state marker in patients with diagnosis of bipolar disorder


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1289–1302
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/32177
Aleksandra Arciszewska, Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Poczucie obciążenia oraz poziom dystresu psychicznego wśród małżonków pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową – analiza porównawcza typu I i II
FREE ENGLISH FULLTEXT: Caregiving burden and psychological distress among spouses of bipolar patients – comparative analysis of subtype I and II


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1303–1321
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/34108
Paweł Rodziński, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański,
Agnieszka Murzyn, Michał Mielimąka, Bogna Smiatek-Mazgaj,
Katarzyna Cyranka, Edyta Dembińska, Karolina Grządziel,
Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski
FREE POLISH FULLTEXT: Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a występujące u nich przed rozpoczęciem hospitalizacji cechy osobowości nerwicowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Reduction of suicidal ideation in patients undergoing psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders and their neurotic personality traits measured before the hospitalization


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1323–1341
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/37308
Paweł Rodziński, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański,
Michał Mielimąka, Agnieszka Murzyn, Katarzyna Cyranka,
Edyta Dembińska, Karolina Grządziel, Katarzyna Klasa,
Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w profilu osobowości nerwicowej wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in neurotic personality profile associated with reduction of suicidal ideation in patients who underwent psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1343–1358
DOI http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/5
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Cyranka, Paweł Rodziński,
Katarzyna Klasa, Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska,
Michał Mielimąka, Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj
FREE POLISH FULLTEXT: Czy cechy osobowości i nasilenie objawów nerwicowych wiążą się ze sprawozdawaniem myśli samobójczych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Are neurotic personality traits and neurotic symptoms intensity associated with suicidal thoughts reported by patients of a day hospital for neurotic disorders?


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1359–1370
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60139
Giovanni Mariscalco, Silvia Mariani, Fausto Biancari, Maciej Banach
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ statyn na majaczenie w następstwie operacji kardiochirurgicznych – dowody z piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effects of statins on delirium following cardiac surgery – evidence from literature


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1371–1372
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60667
Łukasz Święcicki
FREE POLISH FULLTEXT: Wspomnienie pośmiertne Profesora Pużyńskiego
FREE ENGLISH FULLTEXT: In Memory of Professor Pużyński


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1373–1377
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59543
Andrzej Brodziak, Alicja Różyk-Myrta, Agnieszka Wolińska
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Czy jest możliwe wspomaganie poznawczej terapii behawioralnej, prowadzonej zdalnie, poprzez wyznaczanie tzw. zadań terapeutycznych?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Is it possible to support cognitive behavioral therapy, led remotely, by determining so-called therapeutic tasks?


Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1379–1384
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60732
Ewa Niezgoda
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Innowacyjny program pomocy osobom z zaburzeniami osobowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. An innovative program of assistance to people with personality disordersREGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORSISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl