50(2)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 


NOWOŚĆ:
Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2015. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2016; VOL. 50, NR. 2
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA 2/2016


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 307-308
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/62553
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 311–322
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60904
Jeannie D. Lochhead, Michele A. Nelson, Gerald A. Maguire
FREE POLISH FULLTEXT: Terapia zaburzeń behawioralnych i psychoz towarzyszących otępieniu
FREE ENGLISH FULLTEXT: The treatment of behavioral disturbances and psychosis associated with dementia


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 323–327
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/34042
Anna Antosik-Wójcińska, Łukasz Święcicki, Przemysław Bieńkowski,
Tomasz Mandat, Emilia Sołtan
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy zespołu Otella po wszczepieniu stymulatora jądra niskowzgórzowego – psychiatryczne działania niepożądane DBS i metody postępowania w ich przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Othello syndrome after STN DBS – psychiatric side-effects of DBS and methods of dealing with them


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 329–336
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/58937
Wojciech Guenter, Ewa Betscher, Paweł Bochniak, Robert Bonek
FREE POLISH FULLTEXT: Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego z dominującymi zaburzeniami chodu w obrazie klinicznym – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Behavioural variant frontotemporal dementia with dominant gait disturbances – case report


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 337–344
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/45218
Tomasz Litwin, Karolina Dzieżyc, Michał Karliński,
Tomasz Szafrański, Anna Członkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia psychiatryczne jako pierwszy objaw choroby Wilsona – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric disturbances as a first clinical symptom of Wilson’s disease – case report


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 345–355
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/40066
Andrzej Daszkiewicz, Zbigniew Gierlotka, Wojciech Nierodziński,
Aleksandra Misiołek, Hanna Misiołek
FREE POLISH FULLTEXT: Ból neuropatyczny po urazie rdzenia kręgowego niepoddający się konwencjonalnej terapii – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neuropathic pain after spinal cord injury resistant to conventional therapies – case report


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 357–373
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/43486
Justyna Holka-Pokorska, Marek Jarema, Artur Stefanowicz,
Agnieszka Piróg-Balcerzak, Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Elektywne cięcie cesarskie ze wskazań psychiatrycznych – analiza zjawiska, opis dwóch przypadków oraz rekomendacje kliniczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Elective cesarean section on psychiatric indications – the phenomenon analysis, report of two cases and psychiatric clinical recommendations


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 375–391
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59103
Jan Domaradzki
FREE POLISH FULLTEXT: Doświadczenia opiekunów rodzinnych z systemem opieki medycznej – przypadek choroby Huntingtona
FREE ENGLISH FULLTEXT: Family caregivers’ experiences with healthcare services – a case of Huntington’s disease


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 393–406
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59031
Urszula Łopuszańska, Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko,
Monika Prendecka, Marta Makara-Studzińska
FREE POLISH FULLTEXT: Nadwaga i otyłość a zaburzenia funkcji poznawczych w grupie osób chorujących psychicznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Overweight, obesity and cognitive functions disorders in groupof people suffering from mental illness


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 407–415
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/42352
Piotr Dziemidok, Mariusz Dąbrowski, Marta Makara-Studzińska
FREE POLISH FULLTEXT: Związek neuropatii cukrzycowej z występowaniem depresji wśród chorych na cukrzycę
FREE ENGLISH FULLTEXT: Relationship between diabetic neuropathy and occurrence of depression among diabetic patients


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 417–430
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/59162
Tomasz Gołąbek, Michał Skalski, Mikołaj Przydacz,
Agata Świerkosz, Marcin Siwek, Katarzyna Gołąbek,
Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Dominika Dudek, Piotr L. Chłosta
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy z dolnego odcinka dróg moczowych, nokturia oraz nadaktywność pęcherza moczowego u chorych z lękiem i depresją
FREE ENGLISH FULLTEXT: Lower urinary tract symptoms, nocturia and overactive bladder in patients with depression and anxiety


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 431–443
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/35378
Janusz Chojnowski, Maria Załuska
FREE POLISH FULLTEXT: Oddziały psychiatryczne w szpitalach wielospecjalistycznych – opinie zatrudnionych w nich psychiatrów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric wards in general hospitals – the opinionsof psychiatrists employed there


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 445–455
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/45089
Marcin J. Jabłoński, Magdalena Szot-Parda, Tomasz Grzegorek,
Jacek Prusak, Robert Jach, Ewa Posadzka
FREE POLISH FULLTEXT: Motywacje autoteliczna vs instrumentalna lekarzy a wybór specjalizacji medycznej na tle poczucia koherencji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Autotelic vs. instrumental motivation of doctors and their medical specialty choice in relation to sense of coherence


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 457–472
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43141
Dorota Szcześniak, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Przydatność testu SLUMS w diagnostyce łagodnych zaburzeń poznawczych i otępień
FREE ENGLISH FULLTEXT: The usefulness of the SLUMS test for diagnosis of mild cognitive impairment and dementia


Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 473–474
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/62303
Joanna Hauser
FREE POLISH FULLTEXT: OMÓWIENIA KSIĄŻEK I CZASOPISM: Janusz K. Rybakowski, Alessandro Serretti (red). GENETIC INFLUENCES ON RESPONSE TO DRUG TREATMENT FOR MAJOR PSYCHIATRIC DISORDERS
Adis – Springer International Publishing, Switzerland 2016

FREE ENGLISH FULLTEXT: BOOKS AND JOURNALS REVIEWS: Janusz K. Rybakowski, Alessandro Serretti (red). GENETIC INFLUENCES ON RESPONSE TO DRUG TREATMENT FOR MAJOR PSYCHIATRIC DISORDERS
Adis – Springer International Publishing, Switzerland 2016

REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORS


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSWISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl