50(4)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/


PSYCHIATRIA POLSKA 2016; VOL. 50, NR. 4
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTSPSYCHIATRIA POLSKA 4/2016


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 675-676
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/64495
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 679-715
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/64477
Ulrich W. Preuss, Jessica W.M. Wong, Gabriele Koller
FREE POLISH FULLTEXT: Przegląd metod leczenia behawioralnych i psychologicznych symptomów otępienia (BPSD)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia: a systematic review


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 717-730
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/58723
Paweł Wójciak, Agnieszka Remlinger-Molenda, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Etapy przebiegu schizofrenii – koncepcja stagingu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Stages of the clinical course of schizophrenia – staging concept


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 731-740
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/44964
Beata Mirucka
FREE POLISH FULLTEXT: Poczucie własności ciała u osób ze schizofrenią: badania w paradygmacie iluzji gumowej ręki
FREE ENGLISH FULLTEXT: The sense of body ownership in schizophrenia: research in the rubber hand illusion paradigm


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 741-745
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60150
Hubert M. Wichowicz, Sławomir Ciszewski, Krzysztof Żuk, Anna Rybak-Korneluk
FREE POLISH FULLTEXT: Czy iluzja wklęsłej maski rzeczywiście jest testem na schizofrenię?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Hollow mask illusion – is it really a test for schizophrenia?


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 747-760
E-pub ahead of print 30 July, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/45053
Hanna Karakuła-Juchnowicz, Michał Dzikowski, Agnieszka Pelczarska, Izabela Dzikowska, Dariusz Juchnowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie zaburzenia osi jelitowo-mózgowej i nadwrażliwości na antygeny pokarmowe w etiopatogenezie schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: The brain-gut axis dysfunctions and hypersensitivity to food antigens in the etiopathogenesis of schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 761-770
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/61273
Paweł Kapelski, Daria Skibińska, Małgorzata Maciukiewicz, Dorota Zaremba, Maria Jasiak, Joanna Hauser
FREE POLISH FULLTEXT: Badania rodzinne polimorfizmów genu transformującego czynnika wzrostu beta1 (Transforming Growth Factor Beta1, TGFB1) w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Family association study of Transforming Growth Factor Beta1 gene polymorphisms in schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 771-786
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/44189
Anna Bielańska, Andrzej Cechnicki, Igor Hanuszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie cech osobowości pacjenta chorującego na schizofrenię i jego terapeuty dla relacji terapeutycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The significance of the personality traits of schizophrenic patients and their therapists for the therapeutic relationship


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 787-803
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59113
Daniel Pankowski, Joachim Kowalski, Łukasz Gawęda
FREE POLISH FULLTEXT: Skuteczność treningu metapoznawczego u osób chorujących na schizofrenię: narracyjny przegląd systematyczny badań opublikowanych w latach 2009–2015
FREE ENGLISH FULLTEXT: The effectiveness of metacognitive training for patients with schizophrenia: a narrative systematic review of studies published between 2009 and 2015


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 805-826
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/44238
Anna Pańczak, Igor Pietkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Aktywność zawodowa w procesie zdrowienia – interpretacyjna analiza fenomenologiczna doświadczeń pacjentów ze spektrum schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Work activity in the process of recovery– an interpretive phenomenological analysis of the experiences of people with a schizophrenia spectrum diagnosis


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 827-838
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/44680
Grzegorz Buzuk, Dorota Łojko, Maciej Owecki, Marek Ruchała, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Depresja z cechami atypowymi w różnych rodzajach zaburzeń afektywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depression with atypical features in various types of affective disorders


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 839-848
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/58749
Beata Galińska-Skok, Beata Konarzewska, Bożena Kubas, Eugeniusz Tarasów, Agata Szulc
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany neurochemiczne w przednim zakręcie obręczy w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym: spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego (1H-MRS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurochemical alterations in anterior cingulate cortex in bipolar disorder: a proton magnetic resonance spectroscopy study (1H-MRS)


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 849-857
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/62393
Alensandra Rajewska-Rager, Magdalena Pawlaczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Białko S100B jako potencjalny marker w zaburzeniach afektywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of S100B protein as a potential marker in affective disorders


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 859-871
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/44395
Anna E. Płatek, Filip M. Szymański, Krzysztof J. Filipiak, Krzysztof Ozierański,
Marcin Kotkowski, Agata Tymińska, Robert Kowalik, Grzegorz Karpiński, Grzegorz Opolski,
RACER Steering Committee and Investigators
FREE POLISH FULLTEXT: Częstość występowania zaburzeń depresyjnych w grupie zawodowych kierowców – subanaliza epidemiologiczna badania RACER
FREE ENGLISH FULLTEXT: Prevalence of depressive disorders in professional drivers – epidemiologic subanalysis of the RACER study


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 873-883
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59312
Izabela Tabak, Lidia Zabłocka-Żytka, Jan C. Czabała
FREE POLISH FULLTEXT: Umacnianie rodzin z doświadczeniem choroby psychicznej. Prezentacja polskiej wersji pakietu szkoleniowego CAMILLE
FREE ENGLISH FULLTEXT: Empowering families with the experience of mental illness. A presentation of the Polish version of CAMILLE training package


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 885-886
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60758
Cemil Celik, Taner Oznur, Barbaros Ozdemir
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Depresja i cytokiny – inne spojrzenie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Depression and cytokines – a different perspective


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 887-890
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/62572
Jakub Bil
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Architektura szpitali psychiatrycznych – wybrane problemy istniejącego stanu infrastruktury
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Psychiatric hospital architecture – selected problems of existing infrastructure


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 891-893
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/64102
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Kiedy i gdzie urodziła się dr Ludwika Karpińska-Woyczyńska?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to the Editor. When and where was Ludwika Karpińska-Woyczyńska born?


Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 895-896
DOI:  http://dx.doi.org/10.12740/PP/63339
OMÓWIENIA KSIĄŻEK I CZASOPISM
Grzegorz Mączka
FREE POLISH FULLTEXT: Bartosz Grabski: PODSTAWY BADANIA PSYCHIATRYCZNEGO DLA STUDENTÓW, LEKARZY, PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW
BOOKS AND JOURNALS REVIEWS
Grzegorz Mączka

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Bartosz Grabski: INTRODUCTION TO PSYCHIATRIC ASSESSMENT FOR STUDENTS, PHYSICIANS, PSYCHOLOGISTS AND PSYCHOTHERAPISTS
REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORS


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSWISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl