50(6)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6PSYCHIATRIA POLSKA 2016; VOL. 50, NR. 6
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA 6/2016


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1081-1083
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/67862
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: OD REDAKCJI
FREE ENGLISH FULLTEXT: EDITORIAL


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1085–1092
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/66358
Dorota Łojko, Dominika Dudek, Jules Angst, Marcin Siwek,
Michał Michalak, Janusz K. Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Kwestionariusz Hypomania Checklist (HCL-33) u polskich pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową – badanie zgodności między oceną własną a oceną przez osobę z zewnątrz
FREE ENGLISH FULLTEXT: The 33-item Hypomania Checklist (HCL-33) – a study of the consistency between self – and external assessments in Polish bipolar patients


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1093–1107
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/66954
Danuta Wasserman
FREE POLISH FULLTEXT: Przegląd zachowań zdrowotnych i zachowań obciążonych ryzykiem, problemów ze zdrowiem psychicznym i zachowań samobójczych u młodych Europejczyków na podstawie wyników badania SEYLE finansowanego przez UE
FREE ENGLISH FULLTEXT: Review of health and risk-behaviours, mental health problems and suicidal behaviours in young Europeans on the basis of the results from the EU-funded Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) study


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1109–1117
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61614
Karolina Koziara
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena depresyjności w populacji. Psychometryczna ocena polskiej wersji skali CESD-R
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of depressiveness in population. Psychometric evaluation of the Polish version of the CESD-R


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1119–1133
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62682
Ewa Stefańska, Agnieszka Wendołowicz, Urszula Cwalina,
Beata Konarzewska, Napoleon Waszkiewicz, Lucyna Ostrowska
FREE POLISH FULLTEXT: Sposób żywienia a zagrożenie chorobami układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: Eating habits and the risk of cardiovascular disease in patients with recurrent depressive disorders


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1135–1146
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61569
Aleksandra Małus, Justyna Szyluk, Beata Galińska-Skok, Beata Konarzewska
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie depresji poporodowej a jakość relacji w związku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Incidence of postpartum depression and couple relationship quality


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1147–1156
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62335
Daria Dembińska-Krajewska, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Badanie schizotypii skalą O-LIFE (Oxford-Liverpool Inventory for Feelings and Experiences) u chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne
FREE ENGLISH FULLTEXT: The assessment of schizotypy by the O-LIFE (Oxford-Liverpool Inventory for Feelings and Experiences) in patients with schizophrenia and affective disorders


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1157–1166
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62382
Jarosław Nowakowski, Adrian A. Chrobak, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia psychiczne w nieswoistych zapaleniach jelit – współistniejące zaburzenia psychiczne i mechanizmy biologiczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric illnesses in inflammatory bowel diseases – psychiatric comorbidity and biological underpinnings


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1167–1180
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62726
Klaudia Tabała, Magdalena Wrzesińska, Patryk Stecz, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy osobowości, poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem u osób chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc – analiza porównawcza
FREE ENGLISH FULLTEXT: Personality traits, level of anxiety and styles of coping with stress in people with asthma and chronic obstructive pulmonary disease – a comparative analysis


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1181–1205
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61109
Jerzy A. Sobański, Michał Skalski, Tomasz Gołąbek,
Agata Świerkosz, Mikołaj Przydacz, Katarzyna Klasa,
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka,
Katarzyna Cyranka, Piotr L. Chłosta, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Occurrence of selected lower urinary tract symptoms in patientsof a day hospital for neurotic disorders


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1207–1234
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61583
Michał Skalski, Jerzy A. Sobański, Tomasz Gołąbek,
Agata Świerkosz, Katarzyna Klasa, Mikołaj Przydacz,
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka,
Katarzyna Cyranka, Piotr L. Chłosta, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Związki wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego z kontekstem biografii pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Associations of selected lower urinary tract symptoms with biographical context in patients of a day hospital for neurotic disorders


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1235–1250
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62457
Mateusz Kowalczyk, Katarzyna Kozak, Julita Ciećwierz,
Monika Sienkiewicz, Marcin Kura, Łukasz Jasiak, Edward Kowalczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Lęk związany ze skokami spadochronowymi przyczyną zaburzeń równowagi red-ox
FREE ENGLISH FULLTEXT: Anxiety associated with parachute jumping as the cause of blood red-ox balance impairment


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1251–1271
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62690
Jan Domaradzki
FREE POLISH FULLTEXT: Genetyka behawioralna w polskim czasopiśmiennictwie w latach 2000–2014
FREE ENGLISH FULLTEXT: Behavioral genetics in Polish print news media between 2000 and 2014OMÓWIENIA KSIĄŻEK I CZASOPISM


Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1273–1275
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64101
Józef K. Gierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Recenzja. UMACNIANIE I ZDROWIENIE. DAĆ NADZIEJĘ. Red. Andrzej Cechnicki i Anna Liberadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, stron 231
FREE ENGLISH FULLTEXT: Book review. UMACNIANIE I ZDROWIENIE. DAĆ NADZIEJĘ. Ed. Andrzej Cechnicki i Anna Liberadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, 231 pages
Lista recenzentów Psychiatrii Polskiej w roku 2016 / list of Psychiatria Polska reviewers in 2016Regulamin / Regulations for the Authors


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl