51(2)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”.
W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 180pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty 2016 i 2017 jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 90, 60 i 40pln.
Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl   tel: 518-330-994.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2017; VOL. 51, NR. 2
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA 2/2017

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 165-166
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/70477
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 169–195
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/69660
Wolfgang Gaebel, Jürgen Zielasek, Geoffrey M. Reed
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental and behavioural disorders in the ICD-11: concepts, methodologies, and current status

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 197–203
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68914
Alessandro Serretti
FREE POLISH FULLTEXT: Genetyka i farmakogenetyka zaburzeń nastroju
FREE ENGLISH FULLTEXT: Genetics and pharmacogenetics of mood disorders

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 205–218
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64580
Gabriela Jagielska, Iwona Kacperska
FREE POLISH FULLTEXT: Przebieg choroby, współchorobowość i czynniki rokownicze w jadłowstręcie psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Outcome, comorbidity and prognosis in anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 219–229
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/65274
Żaneta Malczyk, Joanna Oświęcimska
FREE POLISH FULLTEXT: Powikłania gastroenterologiczne i zasady realimentacji pacjentów z jadłowstrętem psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Gastrointestinal complications and refeeding guidelines in patients with anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 231–246
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/63149
Gabriela Jagielska, Jerzy Przedlacki, Zbigniew Bartoszewicz,
Agnieszka Kondracka, Agnieszka Butwicka, Ewa Racicka,
Olgierd Rowiński, Rafał Brzewski, Tomasz Wolańczyk,
Celina Tomaszewicz-Libudzic, Urszula Szymańska
FREE POLISH FULLTEXT: Mineralizacja kości i ocena densytometryczna złamań kręgosłupa u kobiet po upływie 6–21 lat od pojawienia się objawów jadłowstrętu psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Bone mineralization and densitometric evaluation of vertebral fractures in women 6–21 years after the onset of anorexia nervosa symptoms

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 247–259
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62824
Monika Bąk-Sosnowska
FREE POLISH FULLTEXT: Kryteria różnicowe Zaburzenia z napadami objadania się i Uzależnienia od pożywienia w kontekście przyczyn otyłości oraz jej leczenia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Differential criteria for binge eating disorder and food addiction in the context of causes and treatment of obesity

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 261–270
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63514
Justyna Morylowska-Topolska, Rafał Ziemiński, Agnieszka Molas,
Jacek Gajewski, Marta Flis, Ewa Stelmach, Hanna Karakuła-Juchnowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Schizofrenia i jadłowstręt psychiczny – wzajemne powiązania. Przegląd literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: Schizophrenia and anorexia nervosa – reciprocal relationships. A literature review

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 271–282
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/63894
Barbara Remberk
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie kliniczne doznań podobnych do psychotycznych u dzieci i młodzieży
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clinical significance of psychotic-like experiences in children and adolescents

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 283–301
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/63801
Wioletta Radziwiłłowicz, Magdalena Lewandowska
FREE POLISH FULLTEXT: Od traumatycznych wydarzeń i dysocjacji do Ja cielesnego i objawów depresji – w poszukiwaniu syndromu autodestruktywności u młodzieży dokonującej zamierzonych samookaleczeń
FREE ENGLISH FULLTEXT: From traumatic events and dissociation to body image and depression symptoms – in search of self-destruction syndrome in adolescents who engage in nonsuicidal self-injury

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 303–322
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/63802
Wioletta Radziwiłłowicz, Magdalena Lewandowska
FREE POLISH FULLTEXT: Funkcje zamierzonych samookaleczeń i ich kliniczne korelaty wśród młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Deliberate self-injury functions and their clinical correlates among adolescent psychiatric inpatients

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 323–334
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62655
Kamila Lenkiewicz, Ewa Racicka, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Samouszkodzenia – miejsce w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych, czynniki ryzyka i mechanizmy kształtujące. Przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Self-injury – placement in mental disorders classifications, risk factors and primary mechanisms. Review of the literature

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 335–347
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62014
Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik, Ireneusz Jelonek,
Andrzej Siwiec, Janusz K. Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Walidacja polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do Oceny Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validation of the Polish Version of the Washington 4-Digit Diagnostic Code for the Assessment of Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 349–358
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61352
Magdalena Wrzesińska, Joanna Kapias,
Katarzyna Nowakowska-Domagała, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Niepełnosprawność wzrokowa a obecność cech autystycznych u dzieci
FREE ENGLISH FULLTEXT: Visual impairment and traits of autism in children

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 359–368
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/65046
Jolanta Bugajska, Joanna Berska, Tomasz Wojtyto,
Mirosław Bik-Multanowski, Krystyna Sztefko
FREE POLISH FULLTEXT: Profil aminokwasowy osocza krwi chłopców z autyzmem
FREE ENGLISH FULLTEXT: The amino acid profile in blood plasma of young boys with autism

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 369–381
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/59448
Jan Chodkiewicz, Joanna Miniszewska, Dorota Strzelczyk, Krzysztof Gąsior
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Ronalda Holdena i współpracowników
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation of the Psychache Scale by Ronald Holden and co-workers

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 383–386
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/69387
Joachim Kowalski, Katarzyna Szaulińska, Marek Jarema
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. W poszukiwaniu definicji „procesu psychotycznego” – refleksje i wątpliwości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. In search of definition of the term “psychotic process” – thoughts and doubtsCzasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl