51(3)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”.
W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 180pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty 2016 i 2017 jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 90, 60 i 40pln.
Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl   tel: 518-330-994.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2017; VOL. 51, NR. 3
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA 3/2017


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 393-394
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74146
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 397–406
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/73721
Gaia Sampogna
FREE POLISH FULLTEXT: ICD-11 – Projekt wytycznych diagnostycznych dla zaburzeń psychicznych: raport dla członków WPA
FREE ENGLISH FULLTEXT: ICD-11 – Draft diagnostic guidelines for mental disorders: A report for WPA Membership


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 407–411
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74145
Silvana Galderisi, Andreas Heinz, Marianne Kastrup, Julian Beezhold, Norman Sartorius
FREE POLISH FULLTEXT: Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: A proposed new definition of mental health


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 413–423
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/67507
Janusz Heitzman, Paweł Gosek, Wojciech Lechowicz, Ryszard Wardeński, Tomasz Stępień
FREE POLISH FULLTEXT: Podwyższone stężenie hydroksylaktamu hemopyrolu u psychotycznych sprawców czynów szczególnie agresywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Elevated hydroxylactam of hemopyrrole level in urine in perpetrators of extremely violent acts diagnosed with psychosis


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 425–436
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/60802
Maja Biała, Andrzej Kiejna
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie zaburzeń osobowości wobec przerywania leczenia na przykładzie wybranych oddziałów psychiatrycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Significance of personality disorders in the face of drop-outs from psychiatric hospitalizations. The case of selected psychiatric units


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 437–454
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/66809
Bogdan Stefanowski, Anna Antosik-Wójcińska, Łukasz Święcicki
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ niedoboru witaminy D3 na poziom nasilenia objawów depresyjnych. Przegląd aktualnych badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: The effect of vitamin D3 deficiency on the severity of depressive symptoms. Overview of current research.


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 455–468
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61584
Marcin Olajossy, Bartosz Olajossy, Sebastian Wnuk, Emilia Potembska, Ewa Urbańska
FREE POLISH FULLTEXT: Stężenia kwasu kynureninowego w surowicy krwi pacjentów leczonych elektrycznie z rozpoznaniem zaburzenia depresyjnego nawracającego i depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzenia schizoafektywnego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Blood serum concentrations of kynurenic acid in patients diagnosed with recurrent depressive disorder, depression in bipolar disorder, and schizoaffective disorder treated with electroconvulsive therapy


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 469–481
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/65250
Marcin Siwek, Krzysztof Styczeń, Magdalena Sowa-Kućma, Dominika Dudek,
Witold Reczyński, Bernadeta Szewczyk, Paulina Misztak, Włodzimierz Opoka,
Roman Topór-Mądry, Gabriel Nowak, Janusz K. Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Stężenie miedzi w surowicy w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The serum concentration of copper in bipolar disorder


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 483–494
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/60420
Katarzyna Szaulińska, Anna Antosik-Wójcińska, Ewa Paszkowska,
Łukasz Święcicki, Marek Jarema, Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Nadmierna senność w ciągu dnia i zaburzenia poznawcze u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Hypersomnia and cognitive impairment in a patient with bipolar disorder – a case report


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 495–502
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63515
Julia Suwalska, Aleksandra Suwalska,
Agnieszka Neumann-Podczaska, Dorota Łojko
FREE POLISH FULLTEXT: Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji. Część I. Stygmatyzacja pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Medical students and stigma of depression. Part I. Stigmatization of patients


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 503–513
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/67373
Julia Suwalska, Aleksandra Suwalska, Marta Szczygieł, Dorota Łojko
FREE POLISH FULLTEXT: Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji.Część II. Autostygmatyzacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Medical students and stigma of depression. Part 2. Self-stigma


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 515–530
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/63984
Paweł Rodziński, Krzysztof Rutkowski, Anna Ostachowska
FREE POLISH FULLTEXT: Progresja myśli samobójczych do zachowań samobójczych w świetle wybranych modeli suicydologicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Progression of suicidal ideation to suicidal behavior from a perspective of selected suicidological models


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 531–548
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/36294
Paweł Rodziński, Krzysztof Rutkowski, Agnieszka Murzyn, Jerzy A. Sobański,
Katarzyna Cyranka, Edyta Dembińska, Karolina Grządziel, Katarzyna Klasa,
Michał Mielimąka, Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w nasileniu objawów nerwicowych wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in intensity of neurotic symptoms associated with reduction of suicidal ideation in patients who underwent psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 549–560
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62617
Ewa Sygit-Kowalkowska, Justyna Szrajda, Magdalena Weber-Rajek,
Krzysztof Porażyński, Marcin Ziółkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Prężność jako predyktor zdrowia psychicznego kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
FREE ENGLISH FULLTEXT: Resilience as a predicator of mental health of incarcerated women


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 561–573
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63473
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
FREE POLISH FULLTEXT: Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 1
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dr Karol de Beaurain – a psychiatrist’s profile. Part 1


Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 575–588
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64893
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
FREE POLISH FULLTEXT:
Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 2
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dr Karol de Beaurain – a psychiatrist’s profile. Part 2Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSWISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl