51(5)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST
(Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”.
W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 180pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty 2016 i 2017 jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 90, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl   tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2017; VOL. 51, NR. 5
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 5/2017


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 789-790
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76509
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 793–814
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/66810
Adam Wichniak, Konrad S. Jankowski, Michał Skalski,
Krystyna Skwarło-Sońta, Jolanta B. Zawilska, Marcin Żarowski,
Ewa Poradowska, Wojciech Jernajczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania opracowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część I. Fizjologia, metody oceny i oddziaływania terapeutyczne.
FREE ENGLISH FULLTEXT: Treatment guidelines for Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders of the Polish Sleep Research Society and the Section of Biological Psychiatry of the Polish Psychiatric Association. Part I. Physiology, assessment and therapeutic methods


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 815–832
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68918
Adam Wichniak, Konrad S. Jankowski, Michał Skalski,
Krystyna Skwarło-Sońta, Jolanta B. Zawilska, Marcin Żarowski,
Ewa Poradowska, Wojciech Jernajczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część II. Diagnoza i leczenie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Treatment guidelines for Circadian Rhythm Sleep – Wake Disorders of the Polish Sleep Research Society and the Section of Biological Psychiatry of the Polish Psychiatric Association. Part II. Diagnosis and treatment


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 833–843
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68917
Karol Grabowski, Katarzyna Nowicka-Sauer,Tomasz Zdrojewski,
Marcin Rutkowski, Piotr Bandosz, Zbigniew Nowicki
FREE POLISH FULLTEXT: Subiektywna ocena funkcjonowania w ciągu dnia przez osoby cierpiące na bezsenność
FREE ENGLISH FULLTEXT: Subjective daytime functioning assessment in people with insomnia


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 845–857
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68503
Jakub Antczak, Anna Poleszczyk, Adam Wichniak,
Maria Rakowicz, Tadeusz Parnowski
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ przezczaszkowej stymulacji magnetycznej serią bodźców na jakość snu chorych na depresję
FREE ENGLISH FULLTEXT: The influence of the repetitive transcranial magneticstimulation on sleep quality in depression


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 859–870
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/65308
Hanna Karakuła-Juchnowicz, Hanna Pankowicz,
Dariusz Juchnowicz, Jose Luis Valverde Piedra,
Teresa Małecka-Massalska
FREE POLISH FULLTEXT: Mikrobiota jelitowa – klucz do zrozumienia patofizjologii jadłowstrętu psychicznego?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Intestinal microbiota – a key to understanding the pathophysiology of anorexia nervosa?


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 871–888
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63787
Agnieszka J. Słowik, Marcin J. Jabłoński,
Anna M. Michałowska-Kaczmarczyk, Robert Jach
FREE POLISH FULLTEXT: Badanie jakości życia kobiet z rakiem piersi, ze szczególnym uwzględnieniem satysfakcji seksualnej i perspektyw na przyszłość oraz obrazu ciała w zależności od zastosowanej metody leczenia operacyjnego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of quality of life in women with breast cancer, with particular emphasis on sexual satisfaction, future perspectives and body image, depending on the method of surgery


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 889–898
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68628
Karolina Maliszewska, Małgorzata Świątkowska-Freund,
Mariola Bidzan, Krzysztof Preis
FREE POLISH FULLTEXT: Ryzyko depresji poporodowej a cechy osobowości i wsparcie społeczne. Polskie przesiewowe badanie obserwacyjne matek 4 tygodnie i 3 miesiące po porodzie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Screening for maternal postpartum depression and associationswith personality traits and social support. A Polish follow-upstudy 4 weeks and 3 months after delivery


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 899–907
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/65778
Małgorzata Zofia Lisik
FREE POLISH FULLTEXT: Problemy zdrowotne u kobiet nosicielek premutacji w genie FMR1
FREE ENGLISH FULLTEXT: Health problems in females carriersof premutation in the FMR1 gene


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 909–921
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68136
Małgorzata Włodarczyk, Grażyna Dolińska-Zygmunt
FREE POLISH FULLTEXT: Rola Ja cielesnego (body self) i samooceny w doświadczaniu intensywności objawów menopauzy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Role of the body self and self-esteem in experiencing the intensityof menopausal symptoms


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 923–935
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64709
Katarzyna Rosiak, Paweł Zagożdżon
FREE POLISH FULLTEXT: Jakość życia oraz wsparcie społeczne u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Quality of life and social support in patients with multiple sclerosis


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 937–952
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/67371
Aneta Gerhant, Ewelina Soroka,Aneta Perzyńska-Starkiewicz,
Magdalena Derewianka-Polak, Marcin Olajossy
FREE POLISH FULLTEXT: Wulwodynia i depresja – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Vulvodynia and depression – a case study


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 953–961
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61131
Izabela Dymon, Justyna Tabaka-Pradela, Katarzyna Knast,
Dominika Dudek, Monika Rudzińska
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy neurologiczne i neuropsychologiczne w przewlekłej postaci choroby Whipple’a – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurological and neuropsychological complicationsin the course of chronic Whipple’s disease – case report


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 963–978
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74365
Mikołaj Przydacz, Tomasz Gołąbek, Jerzy A. Sobański,
Karolina Jaworska, Michał Skalski, Agata Świerkosz,
Przemysław Dudek, Dariusz Sobieraj, Dominika Dudek, Piotr Chłosta
FREE POLISH FULLTEXT: Percepcja objawów z dolnego odcinka dróg moczowych (Lower Urinary Tract Symptoms – LUTS) przez lekarzy psychiatrów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Perception of Lower Urinary Tract Symptoms by psychiatrists in mentally affected patients


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 979–980
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/69237
Ewa Humeniuk
FREE POLISH FULLTEXT: OMÓWIENIE KSIĄŻKI. Zbigniew Tarkowski, A New Approach to Stuttering. Diagnosis and Therapy
FREE ENGLISH FULLTEXT: BOOK REVIEW. Zbigniew Tarkowski, A New Approach to Stuttering. Diagnosis and Therapy


Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 981–982
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76629
Anna Antosik-Wójcińska
FREE POLISH FULLTEXT: Sprawozdanie: The 13th World Congress of Biological Psychiatry, Kopenhaga, Dania, 18–22.06.2017
FREE ENGLISH FULLTEXT: Conference report: The 13th World Congress of Biological Psychiatry, Copenhagen, Denmark, 18–22.06.2017Regulamin
Regulations


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSWISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl