52(1)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2018

v.52

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST
(Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2018; VOL. 52, NR. 1
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 1/2018

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 3-4
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/83685
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 7–19
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74161
Marek Jarema
FREE POLISH FULLTEXT: Czy można ocenić ryzyko samobójstwa?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Are we able to evaluate suicide risk?

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 21–32
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/78974
Joanna Pawlak, Izabela Miechowicz, Monika Dmitrzak-Węglarz,
Aleksandra Szczepankiewicz, Dorota Zaremba, Paweł Kapelski,
Aleksandra Rajewska-Rager, Piotr Czerski, Maria Skibińska,
Joanna Hauser
FREE POLISH FULLTEXT: Czy czynniki związane z ryzykiem samobójstwa są specyficzne dla płci?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Are suicide risk factors gender specific?

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 33–44
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62657
Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko, Agata Szulc
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena zależności pomiędzy funkcjonowaniem poznawczym osób z osobowością chwiejną emocjonalnie typu borderline a ich ogólnym poziomem funkcjonowania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of the relationship between cognitive functioning in patients with borderline personality disorder and their general functioning

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 45–54
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/70463
Anna Pilszyk, Andrzej Silczuk, Bogusław Habrat, Janusz Heitzman
FREE POLISH FULLTEXT: Trudności różnicowania zaburzeń nastroju występujących w przebiegu zaburzeń uprawiania hazardu. Rozważania na podstawie opisu przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Difficulties to differentiate mood disorders co-occurring with compulsive gambling. Discussion based on a case study

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 55–67
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/65750
Lidia Cierpiałkowska, Jarosław Groth, Paweł Kleka
FREE POLISH FULLTEXT: Poziom integracji osobowości w psychopatii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Level of personality integration in psychopathy

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 69–80
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64378
Krzysztof Dyga, Radosław Stupak
FREE POLISH FULLTEXT: Sposoby rozumienia urojeń religijnych związanych ze zmianą tożsamości na przykładzie identyfikacji z Jezusem Chrystusem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Ways of understanding of religious delusions associated with a change of identity on the example of identification with Jesus Christ

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 81–92
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/82196
Justyna Sipowicz, Ryszard Kujawski
FREE POLISH FULLTEXT: Kleptomania czy kradzież pospolita – trudności diagnostyczno-orzecznicze
FREE ENGLISH FULLTEXT: Kleptomania or common theft – diagnostic and judicial difficulties

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 93–102
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76861
Mateusz Babicki, Kamila Kotowicz, Patryk Piotrowski,
Filip Stramecki, Agnieszka Kobyłko, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Obszary stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorujących psychicznie wśród respondentów internetowych w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Areas of stigma and discrimination of mentally ill people among Internet respondents in Poland

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 103–113
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/65729
Barbara Masna, Marta Giezek, Jacek Ciechowicz, Paulina Zabielska,
Marta Bażydło, Joanna Tomczak, Monika Paszkiewicz,
Krzysztof Safranow, Beata Karakiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza zjawiska przemocy u osób leczonych psychiatrycznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: The analysis of the phenomenon of violence in psychiatric patients

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 115–127
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/40020
Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka,
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Edyta Dembińska, Bogna Smiatek-Mazgaj, Paweł Rodziński
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 129–141
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44732
Urszula Religioni, Aleksandra Czerw, Andrzej Deptała
FREE POLISH FULLTEXT: Przystosowanie psychiczne pacjentów do wybranych chorób nowotworowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patient mental adjustment to selected types of cancer

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 143–156
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68147
Mira Lisiecka-Biełanowicz, Daria Biechowska, Dorota Cianciara
FREE POLISH FULLTEXT: Funkcjonowanie jednostek w różnych formach opieki psychiatrycznej w Polsce w latach 2010–2013. Analiza organizacyjna i ekonomiczno-finansowa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Functioning of the various forms of mental health care in Poland in the years 2010–2013. Organizational, economic and financial aspects

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 157–164
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76732
Ewa Sokołowska, Sylwia Kluczyńska, Lidia Zabłocka-Żytka,
Joanna Wojda-Kornacka
FREE POLISH FULLTEXT: Program „PsychoŻak” – przykład zastosowania pozytywnych koncepcji zdrowia psychicznego w praktyce
FREE ENGLISH FULLTEXT: The “PsychoŻak” program – an example of using positive concepts of mental health in practice

Psychiatr. Pol. 2018; 52(1): 165–173
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/65751
Jan Ceklarz
FREE POLISH FULLTEXT: Rewizja koncepcji metabolizmu informacyjnego Antoniego Kępińskiego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Revision of Antoni Kępiński’s concept of information metabolismLista recenzentów Psychiatrii Polskiej w roku 2017 / list of Psychiatria Polska reviewers in 2017Regulamin
RegulationsISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl