52(4)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2018

v.52

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST
(Epub ahead of print)


EPA 2019
27th European Congress of Psychiatry,
Warsaw, Poland, 6-9 April 2019

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2018; VOL. 52, NR. 4
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 4/2018

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 607-608
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92246
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: From Editorial Board

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 611–628
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/91040
Hans-Jürgen Möller
FREE POLISH FULLTEXT: Możliwości i ograniczenia DSM-5 w polepszeniu klasyfikacji i diagnozy zaburzeń psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Possibilities and limitations of DSM-5 in improvingthe classification and diagnosis of mental disorders

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 629–639
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/58837
Agnieszka Rynkiewicz, Izabela Łucka
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) u dziewcząt. Współwystępujące zespoły psychopatologiczne. Różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Autism spectrum disorder (ASD) in girls. Co-occurring psychopathology. Sex differences in clinical manifestation

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 641–650
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68856
Karolina Krzysztofik, Wojciech Otrębski
FREE POLISH FULLTEXT: Narzędzia pomiaru nasilenia syndromu autyzmu i wybranych procesów neuropoznawczych u osób z ASD
FREE ENGLISH FULLTEXT: Measurement tools of autism syndrome severity and selected neurocognitive processes in individuals with ASD

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 651–662
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/75338
Małgorzata Starzomska, Ewelina Wilkos, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Współczesne kierunki w leczeniu osób chorujących na jadłowstręt psychiczny. „Trzecia fala” terapii poznawczo-behawioralnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Modern approaches to the treatment of anorexia nervosa. “The third wave” of cognitive behavioral therapy

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 663–672
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/73733
Małgorzata Starzomska, Ewelina Wilkos, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Współczesne oddziaływania psychoterapeutyczne wobec pacjentów z jadłowstrętem psychicznym – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Contemporary psychotherapeutic interventions in patients with anorexia nervosa – a review

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 673–683
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69394
Urszula Tokarska, Dorota Ryżanowska
FREE POLISH FULLTEXT: Listy do anoreksji. Narracyjne narzędzia pracy z pacjentami anorektycznymi w kontekście teorii Dialogowego Ja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letters to anorexia. Narrative tools for working with anorectic patients in a Dialogical Self context

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 685–695
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43145
Ewa Lenart-Domka, Marzena Pelc-Dymon
FREE POLISH FULLTEXT: Wieloprofilowe postępowanie w konwersyjnych zaburzeniach ruchu u dzieci – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Multi-profile procedures for motor conversion disordersi n children – a case report

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 697–705
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/78257
Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Joanna Skonieczna,
Dominik Olejniczak, Karolina Jabłkowska-Górecka,
Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Bożena Walewska-Zielecka
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza opinii młodzieży na temat czynników ryzyka popełnienia samobójstwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of the opinions of adolescents on the risk factors of suicide

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 707–718
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/76541
Justyna Oettingen, Jan Chodkiewicz, Dorota Mącik, Ewa Gruszczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja i walidacja krótkiej wersji Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-S3-PL)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation of the Young Schema Questionnaire 3 Short Form (YSQ-S3-PL)

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 719–729
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69422
Fakher Rahim, Mehdi Sayyah
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ atorwastatyny na leczenie lekoopornych zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych: badanie przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effects of atorvastatin on treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: A double-blind randomized trial

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 731–751
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/70462
Agnieszka Szymańska, Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek,
Kamila Dobrenko, Małgorzata Rutkowska, Krzysztof Krawczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Badania polskich psychoterapeutów – z jakimi pacjentami pracują i jakie stosują metody psychoterapii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Research on Polish psychotherapists – what types of patients they work with and what methods of psychotherapy they use

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 753–765
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44946
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Ludwika Karpińska: „polska pani filozof” – zapomniana prekursorka polskiej psychoanalizy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Ludwika Karpińska, “Polish Lady Philosopher” – a forgotten forerunner of Polish psychoanalysis

Psychiatr. Pol. 2018; 52(4): 767–772
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92834
Andrzej Brodziak, Estera Kołat, Agnieszka Wolińska
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Wnioski ze stosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej dotyczące psychopatologii zespołów depresyjnych i istoty samoświadomości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Conclusions from the application of transcranial magnetic stimulation regarding the psychopathology of depressive syndromes and the essence of self-consciousness
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl