52(5)

-

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2018

v.52

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)Z ogromnym smutkiem żegnamy
prof. dr hab. n. med. Jerzego W. Aleksandrowicza,
wieloletniego Redaktora Naczelnego Psychiatrii Polskiej,
wybitnego lekarza psychiatrę i psychoterapeutę, naukowca i nauczyciela.

Uroczystość pogrzebowa prof. Aleksandrowicza odbyła się 26 października 2018r
o godz. 13.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Redakcja Psychiatrii Polskiej
EPA 2019
27th European Congress of Psychiatry,
Warsaw, Poland, 6-9 April 2019

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2018; VOL. 52, NR. 5
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 5/2018


Jerzy Witold Aleksandrowicz (07.07.1936 – 17.10.2018)


Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 779-780
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/96238
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 783–795
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/78703
Dorota Łojko, Marta Stelmach-Mardas, Aleksandra Suwalska
FREE POLISH FULLTEXT: Czy dieta w chorobie dwubiegunowej ma znaczenie?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Is diet important in bipolar disorder?

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 797–805
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89553
Karolina Wilczyńska, Katarzyna Simonienko, Beata Konarzewska,
Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany morfologiczne mózgu w zaburzeniach nastroju
FREE ENGLISH FULLTEXT: Morphological changes of the brain in mood disorders

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 807–817
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/79835
Adrian Andrzej Chrobak, Szymon Jeziorko, Anna Tereszko,
Weronika Janeczko, Aleksandra Arciszewska, Katarzyna Siuda-Krzywicka,
Anna Starowicz-Filip, Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Test rotacji mentalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental rotation task in bipolar disorder

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 819–834
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/76040
Renata Markiewicz, Małgorzata Kozioł, Marcin Olajossy, Jolanta Masiak
FREE POLISH FULLTEXT: Czy czynnik neurotropowy BDNF może być wskaźnikiem skutecznych oddziaływań rehabilitacyjnych w schizofrenii?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can brain-derived neurotrophic factor (BDNF) be an indicator of effective rehabilitation interventions in schizophrenia?

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 835–842
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89688
Mikolaj Przydacz, Michał Skalski, Tomasz Golabek,
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Agata Świerkosz,
Dominika Dudek, Piotr Chlosta
FREE POLISH FULLTEXT: Nykturia nie wpływa na nasilenie depresji u cierpiących na nią pacjentów, ale koreluje z zaburzeniami snu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Nocturia has no impact on depression severity in patients suffering from depression but correlates with sleep quality

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 843–857
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68611
Natalia Sokołowska, Remigiusz Sokołowski, Anna Polak-Szabela,
Ewelina Mazur, Marta Podhorecka, Kornelia Kędziora-Kornatowska
FREE POLISH FULLTEXT: Porównanie skuteczności Montreal Cognitive Assessment 7.2 z Mini-Mental State Examination w wykrywaniu łagodnych zaburzeń neuropoznawczych u osób po 60. roku życia. Doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Comparison of the effectiveness of the Montreal Cognitive Assessment 7.2 and the Mini-Mental State Examination in the detection of mild neurocognitive disorder in people over 60 years of age. Preliminary study.

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 859–872
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/91916
Marcin J. Jabłoński, Joanna Streb, Beata Mirucka,
Agnieszka J. Słowik, Robert Jach
FREE POLISH FULLTEXT: Związek leczenia chirurgicznego (mastektomia vs. zabieg oszczędzający pierś) z akceptacją cielesności, eksponowaniem kobiecości i przeżywaniem intymnej relacji z partnerem w grupie kobiet z rakiem piersi
FREE ENGLISH FULLTEXT: The relationship between surgical treatment (mastectomy vs. breast conserving treatment) and body acceptance, manifesting femininity and experiencing an intimate relation with a partner in breast cancer patients

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 873–886
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/75666
Beata Karakiewicz, Beata Rozmarynowska, Monika Paszkiewicz, Paulina Zabielska
FREE POLISH FULLTEXT: Aspekty psychologiczno-społeczne uczestnictwa żołnierzy Wojska Polskiego w misjach bojowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychosocial aspects of participation of the Polish Armed Forces in combat missions

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 887–901
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/75122
Beata Rybojad, Anna Aftyka
FREE POLISH FULLTEXT: Trafność, rzetelność i analiza czynnikowa polskiej wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validity, reliability and factor analysis of the Polish version of the Peritraumatic Distress Inventory

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 903–914
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/79840
Przemysław Cynkier
FREE POLISH FULLTEXT: Zazdrość patologiczna z perspektywy sądowo-psychiatrycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Pathological jealousy from forensic psychiatric perspective

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 915–928
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/80418
Przemysław Cynkier
FREE POLISH FULLTEXT: Czyny zabronione na tle zazdrości erotycznej u osób zdrowych psychicznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Offenses motivated by erotic jealousy committed by mentally healthy people

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 929–941
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68768
Wojciech Kosmowski
FREE POLISH FULLTEXT: Elementy logiki, retoryki i erystyki dla biegłych wydających ustną opinię na rozprawie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Elements of logic, rhetoric and eristic for expert witnesses giving oral opinions at court hearings

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 943–945
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/94711
OMÓWIENIE KSIĄŻKI
BOOK REVIEW
Jerzy W. Aleksandrowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Jean-Claude Grulier, Eugene Minkowski. Philosophe de la psychiatrie, przedmowa Jean-Yves Cozic. Wyd. L’Harmattan, Paris 2017ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl