52(6)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2018

v.52

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)EPA 2019
27th European Congress of Psychiatry,
Warsaw, Poland, 6-9 April 2019

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2018; VOL. 52, NR. 6
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 6/2018


Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 953-954
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97351
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 957–969
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/98961
Jay D. Amsterdam, Lorenzo Lorenzo-Luaces
FREE POLISH FULLTEXT: Wzrost tolerancji farmakodynamicznej po wielokrotnym leczeniu lekami antydepresyjnymi pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową typu II podatną na leczenie. Badanie eksploracyjne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Increase in pharmacodynamic tolerance after repeated antidepressant trials in treatment-responsive bipolar II depressed subjects: An exploratory study

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 971–981
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/80710
Błażej Misiak, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: Kariprazyna – nowy lek przeciwpsychotyczny i jego miejsce w leczeniu schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cariprazine – a novel antipsychotic drug and its place in the treatment of schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 983–996
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/80998
Jarosław Woroń, Marcin Siwek
FREE POLISH FULLTEXT: Niepożądane efekty interakcji leków psychotropowych z produktami leczniczymi i suplementami diety zawierającymi wyciągi roślinne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Unwanted effects of psychotropic drug interactions with medicinal products and diet supplements containing plant extracts

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 997–1012
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/85788
Ewelina Dziurkowska, Marek Wesołowski
FREE POLISH FULLTEXT: Sertralina – metody izolacji i analizy ilościowej w materiale biologicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sertraline – isolation methods and quantitation in biological material

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1013–1022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/85935
Mariusz Sznabowicz, Andrzej Jasiewicz, Joanna Iskra-Trifunović,
Iwona Małecka, Beata Karakiewicz, Artur Kotwas,
Jerzy Samochowiec, Anna Grzywacz
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza asocjacyjna polimorfizmów genu receptora dopaminy DRD2 u pacjentów uzależnionych od narkotyków
FREE ENGLISH FULLTEXT: Case-control analysis of DRD2 gene polymorphisms in drug addicted patients

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1023–1039
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81103
Ewelina Gulas, Grzegorz Wysiadecki, Dominik Strzelecki,
Oliwia Gawlik-Kotelnicka, Michał Polguj
FREE POLISH FULLTEXT: Jak mikrobiologia może wpływać na psychiatrię? Powiązania między florą bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can microbiology affect psychiatry? A link between gut microbiota and psychiatric disorders

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1041–1052
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/80958
Jarosław Stusiński, Michał Lew-Starowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Tożsamość płci w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Gender identity in schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1053–1062
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/80013
Jarosław Stusiński, Michał Lew-Starowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy dysforii płci w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Gender dysphoria symptoms in schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1063–1073
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/82193
Monika Zielona-Jenek
FREE POLISH FULLTEXT: Preferencje seksualne i związane z nimi zaburzenia: w stronę rozszerzonego modelu opisu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sexual preferences and associated disorders: toward an extended model for description

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1075–1085
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/75109
Bartosz Grabski, Marta Dora, Grzegorz Iniewicz, Magdalena Mijas,
Łukasz Müldner-Nieckowski
FREE POLISH FULLTEXT: Specyfika funkcjonowania seksualnego kobiet utrzymujących kontakty seksualne z kobietami
FREE ENGLISH FULLTEXT: The character of sexual function of women who have sex with women

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1087–1099
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85192
Dorota Kalka
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy depresji i satysfakcja seksualna a zadowolenie ze związku u osób z cukrzycą typu 2 z dysfunkcjami seksualnymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive symptoms, sexual satisfaction and satisfaction with a relationship in individuals with type 2 diabetes and sexual dysfunctions

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1101–1112
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69289
Magdalena Kostyła, Patryk Stecz, Magdalena Wrzesińska
FREE POLISH FULLTEXT: Lokalizacja zmian skórnych a nasilenie objawów psychopatologicznych u pacjentów z chorobami skóry
FREE ENGLISH FULLTEXT: Location of lesions versus intensity of psychopathological symptoms in patients with skin diseases

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1113–1125
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/76823
Krzysztof Gąsior
FREE POLISH FULLTEXT: Związki stresu pourazowego, wzorów przywiązania i jakości życia u kobiet inkarcerowanych oraz uzależnionych. Rola prężności
FREE ENGLISH FULLTEXT: The links between posttraumatic stress, attachment patterns and quality of life in incarcerated and addicted women. The role of resilience

Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1127–1132
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/99972
Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii w sprawie udzielania przepustek na okresowe przebywanie pacjentów szpitala psychiatrycznego poza szpitalem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Recommendations of the National Consultant in the field of Psychiatry on the granting of passes for temporary stay of psychiatric hospital patients outside hospital

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl