53(1)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2019 

 v.53 

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

EPA 2019
27th European Congress of Psychiatry,
Warsaw, Poland, 6-9 April 2019

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 53, NR. 1
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 1/2019

Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 3-4
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/103875
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 7–22
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/86477
Tomasz Rowiński, Monika Kowalska-Dąbrowska, Włodzimierz Strus,
Jan Cieciuch, Iwona Czuma, Cezary Żechowski, Kristian E. Markon,
Robert F. Krueger
FREE POLISH FULLTEXT: Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part I – theoretical foundations

Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 23–48
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/86478
Tomasz Rowiński, Monika Kowalska-Dąbrowska, Włodzimierz Strus,
Jan Cieciuch, Iwona Czuma, Cezary Żechowski, Kristian E. Markon,
Robert F. Krueger
FREE POLISH FULLTEXT: Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II – empirical results

Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 61–79
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/82194
Andrzej Cudo, Emilia Zabielska-Mendyk
FREE POLISH FULLTEXT: Funkcjonowanie poznawcze a uzależnienie od Internetu – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive functions in Internet addiction – a review

Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 93–104
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/81109
Paulina Rozya, Maryla Sawicka, Agnieszka Żochowska,
Paweł Bronowski
FREE POLISH FULLTEXT: Mocne strony osób chorych na schizofrenię i osób zdrowych
– podobieństwa i różnice

FREE ENGLISH FULLTEXT: Strengths in patients with schizophrenia and healthy people – similarities and differences

Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 105–115
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/80146
Dagna Kocur, Sławomira Kwiatkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Poczucie i potrzeba władzy u pacjentów cierpiących na schizofrenię
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sense and need for power in schizophrenic patients

Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 145–160
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/90648
Katarzyna Czyż-Szypenbejl, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska,
Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Katarzyna Lewandowska
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń poznawczych po zabiegach chirurgicznych – przegląd systematyczny
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Occurrence of Postoperative Cognitive Dysfunction (POCD) – Systematic Review

Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 161–166
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89994
Karolina Sapota, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zbieractwo a uszkodzenie móżdżku. Opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Hoarding disorder and cerebellum damage. A case study

Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 203–207
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/104715
Józef K. Gierowski, Janusz Heitzman
FREE POLISH FULLTEXT: List otwarty do Czytelników „Psychiatrii Polskiej”
FREE ENGLISH FULLTEXT: An open letter to the Readers of “Polish Psychiatry”
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl