53(3)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2019 

 v.53 

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 53, NR. 3
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 3/2019

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 493-494
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/109142
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 497–524
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/100698
Agata Szulc, Jerzy Samochowiec, Piotr Gałecki, Marcin Wojnar,
Janusz Heitzman, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 1
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations for the treatment of schizophrenia with negative symptoms. Standards of pharmacotherapy by the Polish Psychiatric Association (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), part 1

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 525–540
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/100697
Agata Szulc, Dominika Dudek, Jerzy Samochowiec,
Marcin Wojnar, Janusz Heitzman, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 2
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations for the treatment of schizophrenia with negative symptoms. Standards of pharmacotherapy by the Polish Psychiatric Association (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), part 2

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 541–549
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91490
Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz,
Katarzyna Gołębiewska, Michał Michalak, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Krótkiej Skali Objawów Negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Brief Negative Symptom Scale (BNSS)

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 551–559
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/97352
Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz,
Renata Szpalik, Michał Michalak, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Skali Samooceny Objawów Negatywnych (Self-evaluation of Negative Symptoms – SNS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Self-evaluation of Negative Symptoms (SNS)

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 561–575
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/94823
Monika Mak, Anna Starkowska, Ernest Tyburski,
Jerzy Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: Polskie tłumaczenie Ustrukturalizowanego Wywiadu do Badania Zespołów Ryzyka Psychozy (SIPS) – opis narzędzia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Structured Interview For Psychosis-Risk Syndromes (SIPS) – description of the tool

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 577–587
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97335
Magda Katarzyna Malewska-Kasprzak, Agnieszka Permoda-Osip,
Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia układu purynergicznego w chorobach afektywnych i schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Disturbances of purinergic system in affective disorders and schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 589–597
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/85787
Maria Napierała, Anna Bodnar, Maria Chlopocka-Wozniak,
Agnieszka Permoda-Osip, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Terapia elektrowstrząsowa i pamięć autobiograficzna u pacjentów z depresją lekooporną
FREE ENGLISH FULLTEXT: Electroconvulsive therapy and autobiographical memory in patients with treatment-resistant depression

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 599–612
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92280
Ewa Stefańska, Agnieszka Wendołowicz, Magdalena Lech,
Beata Konarzewska, Joanna Zapolska, Napoleon Waszkiewicz,
Lucyna Ostrowska
FREE POLISH FULLTEXT: Czy zwyczajowy sposób żywienia pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii wymaga suplementacji witaminami i składnikami mineralnymi?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Does the usual dietary intake of schizophrenia patients require supplementation with vitamins and minerals?

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 613–628
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92586
Ewa Stefańska, Agnieszka Wendołowicz, Beata Konarzewska,
Napoleon Waszkiewicz, Lucyna Ostrowska
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena realizacji potrzeb energetycznych oraz udziału wybranych makro- i mikroskładników w całodziennych racjach pokarmowych kobiet z rozpoznaniem schizofrenii o zróżnicowanym stopniu odżywienia
FREE ENGLISH FULLTEXT: The assessment of satisfaction of energy demand and of chosen macro – and micro-element content in the daily food rations of women diagnosed with schizophrenia with varied nutritional states

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 629–640
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97336
Szymon Brodziński, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia psychotyczne w przebiegu zakażenia Borrelia burgdorferi – część I: epidemiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie neuroboreliozy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychosis in Borrelia burgdorferi infection – part I: epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of neuroborreliosis

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 641–653
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92556
Szymon Brodziński, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia psychotyczne w przebiegu zakażenia Borrelia burgdorferi – część II: opisy przypadków
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychosis in Borrelia burgdorferi infection – part II: case reports

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 655–672
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/102656
Paweł Gosek, Janusz Heitzman, Bogdan Stefanowski,
Anna Zofia Antosik, Tadeusz Parnowski
FREE POLISH FULLTEXT: Obraz psychopatologiczny i powtarzalność występowania objawów w chorobie afektywnej jednobiegunowej i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Analiza dokumentacji 99 pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Symptomatic differences and symptoms stability in unipolar and bipolar depression. Medical charts review in 99 inpatients

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 673–689
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/99299
Catriona Connell, Allan Seppänen, Franco Scarpa, Paweł Gosek,
Janusz Heitzman, Vivek Furtado
FREE POLISH FULLTEXT: Czynniki zewnętrzne wpływające na długość pobytu w ośrodkach psychiatrii sądowej – badanie europejskie
FREE ENGLISH FULLTEXT: External factors influencing length of stay in forensic services – a European evaluation

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 691–707
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92014
Krzysztof Dyga
FREE POLISH FULLTEXT: Choroba afektywna dwubiegunowa a tożsamość. Przegląd piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Bipolar disorder and identity. Systematic review

Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 709–712
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105503
Emil Bartosz Rozenek, Zuzanna Maria Nowicka,
Karolina Wilczyńska, Napoleon Waszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: List do redakcji. Znaczenie składowej lękowej w etiopatogenezie mutyzmu wybiórczego, klasyfikowanego jako „zaburzenie lękowe i związane ze strachem”, w planowanej do wdrożenia 11. wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD. Uwagi merytoryczne.
Komentarz do artykułu Justyny Holki-Pokorskiej i wsp. Kontrowersje wokół diagnozy mutyzmu wybiórczego – krytyczna analiza trzech przypadków w świetle współczesnych badań oraz kryteriów diagnostycznych

FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. The importance of anxiety component in the etiopathogenesis of selective mutism, classified as an "anxiety and fear-related disorder" in the upcoming 11th Revision of the International Classification of Diseases. Substantive comments.
Comment on the article The controversy around the diagnosis of selective mutism – a critical analysis of three cases in the light of modern research and diagnostic criteria by Justyna Holka-Pokorska et al.
 
 
 


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl