53(5)

 
 

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2019 

 v.53 

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 53, NR. 5
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 5/2019

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 973-974
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/113271
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 997–1002
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105121
Piotr Jahołkowski, Julita Niewiadomska, Jacek Wciórka,
Mirosław Kowalski, Piotr Świtaj
FREE POLISH FULLTEXT: Zapalenie mięśnia sercowego indukowane klozapiną w trakcie leczenia pochodnymi kwasu walproinowego: opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clozapine-induced myocarditis during co-administration of valproate: A case report

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 1003–1020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/108453
Lech Popiołek, Olga Siga, Anna Dzieża-Grudnik, Iwona Popiołek,
Małgorzata Moląg, Jarosław Królczyk, Tomasz Grodzicki,
Jolanta Walczewska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy osobowości a powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Personality traits and hypertension-mediated organ damage

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 1021–1036
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/95091
Lech Popiołek, Iwona Gawlik, Olga Siga, Anna Dzieża-Grudnik,
Małgorzata Moląg, Paweł Rodziński, Tomasz Grodzicki,
Jolanta Walczewska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Poczucie koherencji a powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sense of coherence and hypertensive target organ damage

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 1053–1067
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91298
Joanna Rymaszewska, Katarzyna Urbańska, Dorota Szcześniak,
Tomasz Pawłowski, Karolina Pieniawska-Śmiech, Izabela Kokot,
Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska, Agnieszka Zabłocka,
Bartłomiej Stańczykiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Krioterapia ogólnoustrojowa – obiecująca forma potencjalizacji leczenia zaburzeń depresyjnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Whole-body cryotherapy – promising add-on treatment of depressive disorders

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 1069–1086
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/91729
Karolina Ludwikowska-Świeboda, Bogusława Lachowska
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Inwentarza Żałoby Powikłanej – wstępna walidacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Inventory of Complicated Grief – preliminary validation

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 1113–1123
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/90275
Anna Skowrońska, Klaudia Sójta, Dominik Strzelecki
FREE POLISH FULLTEXT: Zespół realimentacyjny jako powikłanie leczenia jadłowstrętu psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Refeeding syndrome as treatment complication of anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 1139–1149
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91686
Marta Makara-Studzińska, Agata Madej, Katarzyna Cyranka,
Konstanty Szułdrzyński, Maria Nowina-Konopka, Aneta Tylec
FREE POLISH FULLTEXT: Psychiatrzy a zespół wypalenia zawodowego – zjawisko, problem, zagrożenie?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatrists and occupational burnout syndrome – a phenomenon, a problem, a threat? 

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 1169–1179
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92301
Włodzimierz Opoka, Agata Kryczyk, Agata Krakowska,
Joanna Piotrowska, Joanna Gdula-Argasińska, Katarzyna Kała,
Marlena Linek, Bożena Muszyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena wpływu wybranych jonów metali na efektywność transportu biernego i aktywnego imipraminy
FREE ENGLISH FULLTEXT: The evaluation of effect of selected metal ions on the efficiency of passive and active transport of imipramine 
 
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl