53(6)

 

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 

 2019 

 v.53 

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

 

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

 

 

 

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 53, NR. 6
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

 

PSYCHIATRIA POLSKA 6/2019
 
 
Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1187-1188
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/114887
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1191–1218
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/113222
Adam Wichniak, Dominika Dudek, Janusz Heitzman,
Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Artur Mamcarz, Jerzy Samochowiec,
Agata Szulc, Przemysław Bieńkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Redukcja ryzyka metabolicznego u chorych na schizofrenię przyjmujących leki przeciwpsychotyczne – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Metabolic risk reduction in patients with schizophrenia treated with antipsychotics: recommendations of the Polish Psychiatric Association

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1219–1236
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/109818
Piotr Świtaj, Paweł Grygiel, Joanna Krzyżanowska-Zbucka,
Janina Sonik, Anna Chrostek, Piotr Jahołkowski, Jacek Wciórka,
Marta Anczewska
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena wpływu szkoleń antystygmatyzacyjnych prowadzonych przez „ekspertów przez doświadczenie” na postawy uczestników wobec osób chorujących psychicznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: The evaluation of the impact of anti-stigma training led by "experts by experience" on participants’ attitudes towards persons with mental illness

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1251–1260
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/102657
Rozália Takács, Márton Asztalos, Gabor S. Ungvari,
Anna Z. Antosik-Wójcińska, Gábor Gazdag
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie zespołów katatonicznych w ostroprzyjęciowych oddziałach psychiatrycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The prevalence of catatonic syndrome in acute psychiatric wards

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1293–1303
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/99971
Kinga Szymona, Ewa Dudzińska, Hanna Karakuła-Juchnowicz,
Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska,
Joanna Gałaszkiewicz, Janusz Kocki
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza ekspresji genów apoptozy: BAX, BCL2, BIRC6, CASP3, CASP9 w pierwszym epizodzie schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of the expression of BAX, BCL2, BIRC6, CASP3, CASP9 apoptosis genes during the first episode of schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1305–1319
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/95123
Aneta Tylec, Maciej Skałecki, Piotr Ziemecki,
Agnieszka Brzozowska, Halina Dubas-Ślemp, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji osób leczonych z powodu schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of cardiovascular disease risk factors in patients treated for schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1321–1336
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/92219
Marta Anczewska, Daria Biechowska, Piotr Gałecki,
Małgorzata Janas-Kozik, Beata Koń,
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Anna Śremska, Filip Urbański,
Barbara Więckowska, Mariusz Zięba, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric services provided to adults in 2010–2014 based on the National Health Fund data

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1337–1349
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91556
Aleksandra Jastrzębowska, Łukasz Balwicki,
Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Marzena Zarzeczna-Baran
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of the municipal mental health program

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1351–1364
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91731
Radosław Stupak, Bartłomiej Dobroczyński
FREE POLISH FULLTEXT: Projekt Soteria: zwiastun „trzeciej drogi” w psychiatrii?
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Soteria Project: Aforerunner of “a third way” in psychiatry?

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1365–1378
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/89744
Marta Bażydło, Marta Giezek, Paulina Zabielska,
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Beata Karakiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Osamotnienie pacjenta psychiatrycznej opieki zdrowotnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patient isolation in psychiatric healthcare

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1397–1411
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/99144
Mariusz Sołtysik, Maria Flakus, Robert Pudlo
FREE POLISH FULLTEXT: Charakterystyka osobowości wspinaczy wysokogórskich – przegląd literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: Personality characteristics of mountaineers – review of the literature

Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1413–1428
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/94375
Natalia Chmielewska, Janusz Szyndler, Piotr Maciejak, Adam Płaźnik
FREE POLISH FULLTEXT: Mechanizmy epigenetyczne stresu i depresji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Epigenetic mechanisms of stress and depression
 

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl