54(1)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 54, NR. 1
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 1/2020
 
Psychiatr. Pol. 2020; 54(1): 3-4
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/115023
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2020; 54(1): 21–33
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/90687
Anna Emilia Urban, Wiesław Jerzy Cubała
FREE POLISH FULLTEXT: Rola eugeroików w leczeniu zaburzeń afektywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of eugeroics in the treatment of affective disorders

Psychiatr. Pol. 2020; 54(1): 35–50
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/92740
Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik, Andrzej Siwiec,
Janusz K. Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Obraz kliniczny i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci i młodzieży
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clinical picture and treatment of bipolar affective disorder in children and adolescents

Psychiatr. Pol. 2020; 54(1): 51–68
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/93886
Klaudia Jeżowska-Jurczyk, Roman Kotas, Piotr Jurczyk,
Marta Nowakowska-Kotas, Sławomir Budrewicz,
Anna Pokryszko-Dragan
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia psychiczne u chorych na padaczkę
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental disorders in patients with epilepsy

Psychiatr. Pol. 2020; 54(1): 69–82
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94471
Agnieszka Małek, Paulina Golińska
FREE POLISH FULLTEXT: Depresja w przebiegu zespołu Tourette’a
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depression in Tourette Syndrome

Psychiatr. Pol. 2020; 54(1): 113–124
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/102438
Andrzej Kiejna, Marta Hanna Jakubczyk, Tomasz M. Gondek,
Beata Rajba
FREE POLISH FULLTEXT: Kwestionariusz Postaw Personelu wobec Przymusu (SACS) – polska adaptacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS) – Polish adaptation

Psychiatr. Pol. 2020; 54(1): 137–152
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97215
Magdalena Mijas, Karolina Koziara
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Kwestionariusza Codziennych Doświadczeń Heteroseksizmu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation of the Daily Heterosexist Experiences Questionnaire

 

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl