54(2)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 54, NR. 2
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 2/2020


Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 183–184
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/119459
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 187–198
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/120373
Janusz Heitzman
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Impact of COVID-19 pandemic on mental health

Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 199–207
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/102658
Bogdan Stefanowski, Anna Antosik-Wójcińska, Łukasz Święcicki
FREE POLISH FULLTEXT: Zastosowanie buprenorfiny w leczeniu depresji lekoopornej – przegląd wyników badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: The use of buprenorphine in the treatment of drug-resistant depression – an overview of the studies

Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 209–222
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/102659
Artur Pałasz, Ewa Rojczyk, Andrzej Siwiec, Małgorzata Janas-Kozik
FREE POLISH FULLTEXT: Nesfatyna-1 w neurochemii zaburzeń odżywiania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Nesfatin-1 in the neurochemistry of eating disorders

Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 253–263
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/99164
Artur Kotwas, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Paulina Zabielska,
Anna Jurczak, Marta Bażydło, Beata Karakiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń odżywiania wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The incidence of eating disorders among upper secondary school female students

Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 265–277
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/99029
Nadia Bryl, Marta Czarnecka-Iwańczuk, Małgorzata Romanowska,
Michał-Goran Stanišić, Michał Michalak, Anna Posadzy-Małaczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Picie alkoholu jako sposób radzenia sobie ze stresem u studentów kierunków medycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Drinking alcohol as a way of coping with stress in students of medical faculties

Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 279–288
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85408
Katarzyna Weronika Binder, Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Lęk u osób z dysfunkcją wzroku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Anxiety in persons with visual impairment

Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 333–349
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/108503
Emil Bartosz Rozenek, Wiktor Orlof, Zuzanna Maria Nowicka,
Karolina Wilczyńska, Napoleon Waszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Mutyzm wybiórczy – opis zaburzenia i etiologia: czy wybiórczy brak mowy jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Selective mutism – an overview of the condition and etiology: is the absence of speech just the tip of the iceberg?

Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 381–389
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/103364
Aleksandra Barabasz-Gembczyk, Krzysztof Kucia
FREE POLISH FULLTEXT: Ayahuaska – potencjalne właściwości terapeutyczne w psychiatrii. Przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Ayahuasca – potential therapeutic properties in psychiatry. Research review

Psychiatr. Pol. 2020; 54(2): 391–394
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/120067
Marek Krzystanek, Maciej Matuszczyk, Irena Krupka-Matuszczyk,
Agnieszka Koźmin-Burzyńska, Seweryn Segiet, Jacek Przybyło
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Polskie rekomendacje w zakresie prowadzenia wizyt online w opiece psychiatrycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Polish recommendations for conducting online visits in psychiatric care
 
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl