54(4)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 54, NR. 4
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA  4/2020

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 637–638
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/125528
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 641–659
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/123167
Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Pół wieku obserwacji uczestniczącej w psychiatrii. Część II: choroby afektywne
FREE ENGLISH FULLTEXT: A half-century of participant observation in psychiatry. Part II: Affective disorders

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 661–672
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/124078
Geert Dom, Heidi Stoop, An Haekens, Sigrid Sterckx
FREE POLISH FULLTEXT: Eutanazja i wspomagane samobójstwo w kontekście zaburzeń psychicznych w krajach niderlandzkich: doświadczenie poparte praktyką
FREE ENGLISH FULLTEXT: Euthanasia and assisted suicide in the context of psychiatric disorders: sharing experiences from the Low Countries

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 673–686
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/114952
Paweł Wójciak, Marcin Stopa, Filip Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia funkcji siatkówki i innych elementów układu wzrokowego w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dysfunctions of the retina and other elements of the visual system in schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 687–700
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110142
Julia Wyszomirska, Ewa Martyniak, Monika Bąk-Sosnowska
FREE POLISH FULLTEXT: Tu nie ma żartów. Język metaforyczny i poczucie humoru w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: It is no joke. Metaphorical language and sense of humor in schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 701–714
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/110230
Beata Kasperek-Zimowska, Marta Giguere, Agata Bednarek,
Agnieszka Żochowska, Maryla Sawicka
FREE POLISH FULLTEXT: Pozytywna psychoterapia psychoz – nowe podejście w rehabilitacji pacjentów cierpiących na schizofrenię
FREE ENGLISH FULLTEXT: Positive psychotherapy for psychosis – a new approach in the rehabilitation of patients suffering from schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 715–725
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111576
Małgorzata Skórska, Marta Makara-Studzińska
FREE POLISH FULLTEXT: Pacjentka ze schizofrenią w ciąży – dylematy leczenia i opieki. Problem nadal nie tylko dla lekarza psychiatry
FREE ENGLISH FULLTEXT: A pregnant patient with schizophrenia – dilemmas of treatment and care. A problem still not only for psychiatrists

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 727–739
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/112265
Małgorzata Krawczyk, Anna Schudy, Michał Jarkiewicz,
Łukasz Okruszek
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Testu Wskazówek – badanie pilotażowe pacjentów ze schizofrenią
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Hinting Task – pilot study with patients with schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 741–758
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/109650
Anna Starkowska, Jolanta Kucharska-Mazur, Monika Mak,
Jerzy Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja krótkiej skali do oceny doświadczeń psychotycznych wśród pacjentów psychiatrycznych i osób zdrowych PQ–B(PL)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation of the Prodromal Questionnaire–Brief version PQ–B(PL) in psychiatric patients and healthy persons

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 759–775
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/113013
Barbara Remberk, Łukasz Szostakiewicz, Agnieszka Kałwa,
Anna Bogucka-Bonikowska, Anna Borowska, Ewa Racicka-Pawlukiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Czym jest katatonia u dzieci i młodzieży
FREE ENGLISH FULLTEXT: What exactly is catatonia in children and adolescents
 
Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 777–789
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/115438
Barbara Józefik
FREE POLISH FULLTEXT: Wokół problematyki władzy w rodzinie i w terapii rodzin
FREE ENGLISH FULLTEXT: On the issues of power in the family and family therapy

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 791–806
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/108993
Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja
FREE POLISH FULLTEXT: Familizm – pojęcie, pomiar i znaczenie dla zdrowia psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Familism – the concept, measure and importance for mental health

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 807–820
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/110061
Anna Bańbura, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Stygmatyzacja osób chorujących psychicznie i jak jej przeciwdziałać – analiza wypowiedzi osób starszych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Stigmatization of individuals suffering from mental illness and methods of counteraction – analysis of the statements of the elderly

Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 821–833
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118601
Małgorzata Starzomska, Paulina Rosińska, Jan Bielecki
FREE POLISH FULLTEXT: Chronicznie chory pacjent z jadłowstrętem psychicznym i jego leczenie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Chronic anorexia nervosa: Patient characteristics and treatment approaches
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl