55(1)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2021

 v.55

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

2017 v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2021; VOL. 55, NR. 1
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA  1/2021

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 3–4
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/134129
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE POLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 7–21
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115208
Piotr Gałecki, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska
FREE POLISH FULLTEXT: Depresja oporna na leczenie – zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Treatment-resistant depression – recommendations of the National Consultant in the field of psychiatry

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 23–37
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/113009
Marta Dora, Bartosz Grabski, Bartłomiej Dobroczyński
FREE POLISH FULLTEXT: Dysforia płciowa, niezgodność płciowa i nonkonformizm płciowy w adolescencji – zmiany i wyzwania diagnostyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Gender dysphoria, gender incongruence and gender nonconformity in adolescence – changes and challenges in diagnosis

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 39–52
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/112051
Marta Kuty-Pachecka
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne o charakterze seksualnym. Definicja, modele i terapia poznawczo-behawioralna
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sexual obsessions in obsessive-compulsive disorder. Definitions, models and cognitive-behavioural therapy

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 53–70
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111622
Anna Więcek-Durańska
FREE POLISH FULLTEXT: Kobiety jako sprawczynie zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Female perpetrators of rape with particular cruelty

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 71–83
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112442
Tomasz Jakubowski
FREE POLISH FULLTEXT: Transseksualizm czy zaburzenia psychotyczne? Opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Transsexualism or psychotic disorder? A case study

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 85–100
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/111772
Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, Michał Lew-Starowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja zadania Stroopa w warunku emocjonalnym do oceny preferencji pedofilnych – badania pilotażowe
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2017-2021, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant” nr DI 16/003046.
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation of emotional Stroop test in assessment of pedophilia – a pilot study
Scientific work was financed from the budget for science in the years 2017-2021, as a research project DI 16/003046 under the programme „Diamond Grant”

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 101–112
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/109988
Mira Lisiecka-Biełanowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Pomiar usług zdrowotnych w placówkach psychiatrycznej długoterminowej opieki stacjonarnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Measurement of health care services in long-term residential mental health care institutions

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 113–125
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/111218
Anna Pakalska-Korcala, Klaudia Suligowska, Tomasz Wolańczyk,
Tomasz Zdrojewski

FREE POLISH FULLTEXT: Depresja i palenie papierosów – powszechne problemy zdrowotne wśród polskich 14-latków. Wyniki badania SOPKARD-Junior
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depression and smoking – widespread health problems among 14-year-old adolescents in Poland. The results of the SOPKARD-Junior survey

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 127–143
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112215
Krzysztof Jan Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska
FREE POLISH FULLTEXT: Zdrowie psychiczne warszawskich gimnazjalistów. Badania mokotowskie 2004–2016
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental health of Warsaw middle school students. Mokotow Study 2004–2016

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 145–170
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/111805
Lech Kalita
FREE POLISH FULLTEXT: Czy psychoterapia psychodynamiczna ma zastosowanie w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej? Wyniki badań, aktualizacja techniki, przykłady kliniczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Is psychodynamic psychotherapy a useful approach in treatment of bipolar disorder? A review of research, actualization of technique and clinical illustrations

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 171–180
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112404
Mateusz Łuc, Marcin Pawłowski, Monika Kantorska-Janiec,
Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Rozlany uraz aksonalny – problem interdyscyplinarny. Stan wiedzy i opis dwóch przypadków klinicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diffuse axonal injury – an interdisciplinary problem. Current knowledge and two case reports

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 181–196
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/112402
Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Wieczorek
FREE POLISH FULLTEXT: Przekonania pacjentów i profesjonalistów o wpływie społecznej stygmatyzacji na podejmowanie leczenia z powodu zaburzeń związanych z hazardem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patients’ and professionals’ beliefs about the impact of social stigmatization on treatment of gambling-related disorders

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 197–211
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/121099
Jan Ceklarz
FREE POLISH FULLTEXT: Poznanie emocjonalne według Antoniego Kępińskiego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Emotional cognition based on Antoni Kępiński’s work

Psychiatr. Pol. 2021; 55(1): 213–224
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105129
Artur Mnich
FREE POLISH FULLTEXT: Heroizm jako najwyższa możliwość terapeutyczna na podstawie Antoniego Kępińskiego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Heroism as the highest therapeutic possibility based on Antoni KępińskiISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl