55(3)


Zeszyty (Issues)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2021

 v.55

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

2017 v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2021; VOL. 55, NR. 3
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA  3/2021

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 477–478
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/140082
Tomasz Szafrański, Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 481–496
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/132961
Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Etiopatogeneza choroby afektywnej dwubiegunowej – stan wiedzy na rok 2021
FREE ENGLISH FULLTEXT: Etiopathogenesis of bipolar affective disorder – the state of the art for 2021

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 497–509
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/126230
Mateusz Babicki, Agnieszka Mastalerz-Migas
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID–19
FREE ENGLISH FULLTEXT: The occurrence of anxiety disorders among Poles during the COVID–19 pandemic

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 511–523
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/133356
Katarzyna Cyranka, Bartłomiej Matejko, Tomasz Klupa,
Maciej T. Małecki, Beata Kieć-Wilk, Katarzyna Cyganek,
Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Cukrzyca typu 1 i COVID-19: poziom lęku, stresu i ogólnego stanu zdrowia psychicznego u pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną
FREE ENGLISH FULLTEXT: Type 1 Diabetes and COVID-19: the level of anxiety, stress and the general mental health in comparison to healthy control

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 525–540
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/119021
Natalia Śmierciak, Wirginia Krzyściak, Marta Szwajca, Amira Bryll,
Tadeusz Popiela, Paulina Karcz, Maciej Pilecki
FREE POLISH FULLTEXT: Związek parametrów metabolicznych z przebiegiem pierwszego epizodu psychozy – badania wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT:
Relationship of metabolic parameters with the course of the first episode of psychosis – preliminary research

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 541–554
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/131531
Natalia Śmierciak, Wirginia Krzyściak, Marta Szwajca,
Ewa Szczęsny-Małysiak, Agnieszka Kij, Stefan Chłopicki,
Maciej Pilecki
FREE POLISH FULLTEXT: Związek poprawy objawów klinicznych u pacjentów z pierwszym epizodem psychozy i jej związek ze spadkiem ogólnoustrojowej dostępności tlenku azotu. Badanie pilotażowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Improvement in clinical symptoms in patients with the first episode of psychosis is associated with a decrease in systemic nitric oxide availability. A pilot study

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 555–564
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115191
Mateusz Kaczmarczyk, Anna Antosik-Wójcińska, Monika Dominiak,
Łukasz Święcicki
FREE POLISH FULLTEXT: Zastosowanie przezskórnej usznej stymulacji nerwu błędnego (taVNS) w leczeniu pacjentów z depresją lekooporną – badanie pilotażowe, prezentacja pięciu przypadków klinicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Use of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation (taVNS) in the treatment of drug-resistant depression – a pilot study, presentation of five clinical cases

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 565–583
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115556
Tomasz Wieczorek, Agnieszka Kobyłko, Filip Stramecki,
Karolina Fila-Witecka, Jan Aleksander Beszłej, Marta Jakubczyk,
Patryk Piotrowski, Adrianna Senczyszyn, Damian Siwicki,
Dorota Szcześniak, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) w terapii zaburzeń psychicznych – aktualny przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Transcranial magnetic stimulation (TMS) in treatment of psychiatric disorders – review of current studies

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 585–598
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/127885
Małgorzata Manowska, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: Przyjęcie małoletniego do szpitala psychiatrycznego w myśl polskiego prawa. Część I
FREE ENGLISH FULLTEXT: Admission of a minor to a psychiatric hospital under Polish law. Part I

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 599–605
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/127886
Małgorzata Manowska, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: Przyjęcie małoletniego do szpitala psychiatrycznego w myśl polskiego prawa. Część II
FREE ENGLISH FULLTEXT: Admission of a minor to a psychiatric hospital under Polish law. Part II

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 607–620
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110478
Adam Nowicki, Karolina Korwin-Piotrowska, Krzysztof Woźniak,
Liliana Szyszka-Sommerfeld, Katarzyna Nowicka,
Katarzyna Grocholewicz, Ewa Sobolewska
FREE POLISH FULLTEXT: Elektromiograficzna analiza czynności mięśni żwaczy i skroniowych u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Electromyographic activity analysis of temporal and masseter muscles in psychoactive substance addicts

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 621–627
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110915
Marta Nesteruk, Tomasz Nesteruk, Marzena Ułamek-Kozioł,
Anna Holak-Puczyńska, Małgorzata Dorobek
FREE POLISH FULLTEXT: Choroba Creutzfeldta-Jakoba o początkowym przebiegu naśladującym otępienie z ciałami Lewy’ego – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Creutzfeldt-Jakob disease mimicking Lewy body dementia – a case report

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 629–641
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/115487
Filip Marcinowski, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Droga naukowa Jakuba Frostiga w świetle jego korespondencji z czołowymi przedstawicielami psychiatrii światowej – od psychoanalizy i podejścia fenomenologicznego do psychiatrii biologicznej. Część 1. Ku psychoanalizie i podejściu fenomenologicznemu
FREE ENGLISH FULLTEXT: The scientific path of Jakub Frostig in the light of his correspondence with the leading representatives of world psychiatry − from psychoanalysis and phenomenological approach to biological psychiatry. Part 1. Towards psychoanalysis and phenomenological approach

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 643–657
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/119862
Filip Marcinowski, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Droga naukowa Jakuba Frostiga w świetle jego korespondencji z czołowymi przedstawicielami psychiatrii światowej – od psychoanalizy i podejścia fenomenologicznego do psychiatrii biologicznej. Część 2. W stronę psychiatrii biologicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The scientific path of Jakub Frostig in the light of his correspondence with the leading representatives of world psychiatry – from psychoanalysis and phenomenological approach to biological psychiatry. Part 2. Towards biological psychiatry

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 659–673
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110686
Elżbieta Lipińska, Agnieszka Słopień, Natalia Pytlińska,
Radosław Słopień,Tomasz Wolańczyk, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Rola czynników związanych z przebiegiem ciąży i porodu w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of factors associated with the course of pregnancy and childbirth in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 675–699
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/115967
Agnieszka Szymańska, Elżbieta Aranowska
FREE POLISH FULLTEXT: Stres rodzicielski, obojętność i wycofywanie się rodzica z relacji z dzieckiem: ujęcie strukturalne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Parental stress and indifference and the parent’s withdrawal from the relationship with their child: a structural approach

Psychiatr. Pol. 2021; 55(3): 701–708
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125785
Bartosz Grabski, Dominik Rachoń, Wiesław Czernikiewicz,
Stanisław Dulko, Sławomir Jakima, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Dorota Baran, Marta Dora,
Grzegorz Iniewicz, Magdalena Mijas, Sylwia Stankiewicz,
Milena Adamczewska-Stachura, Anna Mazurczak
FREE POLISH FULLTEXT: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations of the Polish Sexological Society on medical care in transgender adults – position statement of the expert panelISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl