55(4)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2021

 v.55

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

2017 v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2021; VOL. 55, NR. 4
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA  4/2021

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 715–716
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/141950
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 719–742
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/135527
Jerzy Samochowiec, Agata Szulc, Przemysław Bieńkowski,
Dominika Dudek, Piotr Gałecki, Janusz Heitzman, Marcin Wojnar,
Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat stosowania metod niefarmakologicznych w leczeniu objawów negatywnych schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish Psychiatric Association working group consensus statement on non-pharmacological methods in the treatment of negative symptoms of schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 743–755
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/125650
Adam Wichniak, Aleksandra Wierzbicka, Marek Jarema
FREE POLISH FULLTEXT: Leczenie bezsenności – wpływ trazodonu i leków nasennych na sen
FREE ENGLISH FULLTEXT: Treatment of insomnia – effect of trazodone and hypnotics on sleep

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 757–767
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/120530
Artur Jerzy Ostrzyżek, Piotr Gałecki, Sławomir Wolniak, Dariusz Zawadzki
FREE POLISH FULLTEXT: Prawno-medyczne aspekty zastosowania przymusu bezpośredniego przez zespoły ratownictwa medycznego w świetle obowiązującego prawa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Legal and medical aspects associated with the use of direct coercion by emergency medical teams in the light of the applicable law

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 769–786
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/116884
Monika Dmitrzak-Węglarz, Joanna Duda, Agnieszka Słopień
FREE POLISH FULLTEXT: Postępy i trudności w identyfikacji biologicznych i genetycznych przyczyn zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Progress and stumbling blocks in the discovery of biological and genetic basis of attention deficit hyperactivity disorder

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 787–799
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111789
Danuta Ochojska, Jacek Pasternak
FREE POLISH FULLTEXT: Błędy diagnostyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i ich konsekwencje – opisy przypadków
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnostic errors in autism spectrum disorder and their consequences – case studies

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 801–813
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112708
Katarzyna Szamburska-Lewandowska, Łukasz Konowałek, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Deficyty Teorii Umysłu w wybranych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Theory of Mind deficits in childhood mental and neurodevelopmental disorders

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 815–834
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114838
Aleksandra Lewandowska-Walter, Agnieszka Trawicka,
Marta Bogdanowicz, Robert Sabiniewicz, Lidia Woźniak Mielczarek
FREE POLISH FULLTEXT: Rodzina osoby z zespołem Marfana. Związki funkcjonowania systemu rodzinnego z jakością życia osoby chorej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Families of people with Marfan syndrome. The relationship between the functioning of the family system and the life quality of the affected persons

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 835–850
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114972
Anna Prokop-Dorner, Maria Flis
FREE POLISH FULLTEXT: Doświadczenie piętna przeniesionego wśród krewnych osób ze schizofrenią – badanie jakościowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Experience of courtesy stigma among relatives of individuals with schizophrenia – a qualitative study

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 851–867
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/125902
Jan Domaradzki
FREE POLISH FULLTEXT: Thomas Szasz: bezkompromisowy buntownik i krytyk psychiatrii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Thomas Szasz: The uncompromising rebel and critic of psychiatry

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 869–885
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/123165
Anna M. Jankowska, Marta Łockiewicz, Ariadna B. Łada-Maśko
FREE POLISH FULLTEXT: Heterogeniczność profili poznawczych uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna
FREE ENGLISH FULLTEXT: Heterogeneity of cognitive profiles in students with borderline intellectual functioning

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 887–900
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/113438
Klaudia Suligowska, Magdalena Mikietyńska,
Anna Pakalska-Korcala, Tomasz Wolańczyk,
Maria Prośba-Mackiewicz, Tomasz Zdrojewski
FREE POLISH FULLTEXT: Parafunkcje, oznaki i objawy zaburzeń czynnościowych narządu żucia (ZCNŻ) u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): wyniki badania SOPKARD-Junior
FREE ENGLISH FULLTEXT: Parafunctions, signs and symptoms of temporomandibular disorders (TMD) in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): the results of the SOPKARD-Junior study

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 901–914
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114121
Daria Pizuńska, Paulina Beata Golińska, Agnieszka Małek, Wioletta Radziwiłłowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Dobrostan psychofizyczny wśród doktorantów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Well-being among PhD candidates

Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 915–930
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/116515
Adriana Modrzejewska, Kamila Czepczor-Bernat, Anna Brytek-Matera
FREE POLISH FULLTEXT: Rola jedzenia emocjonalnego i wskaźnika BMI w kontekście konsumpcji czekolady i unikania sytuacji związanych z ekspozycją ciała u kobiet z prawidłową masą ciała
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of emotional eating and BMI in the context of chocolate consumption and avoiding situations related to body exposure in women of normal weight

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl