55(6)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2021

 v.55

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

2017 v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)


PSYCHIATRIA POLSKA 2021; VOL. 55, NR. 6
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 6/2021  

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1203–1204
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/145349
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1207–1219
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/122356
Dominika Myślicka, Paweł Zagożdżon, Magdalena Pierucka
FREE POLISH FULLTEXT: Umieralność szczegółowa i czynniki ryzyka zgonu wśród pacjentów szpitala psychiatrycznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cause-specific mortality and risk factors of death among inpatients of a psychiatric hospital

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1221–1233
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/126662
Aneta Tylec, Maciej Skałecki, Joanna Kocot, Jacek Kurzepa
FREE POLISH FULLTEXT: Aktywność wybranych metaloproteinaz w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego na przykładzie otępienia i schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Activity of selected metalloproteinases in neurodegenerative diseases of the central nervous system as exemplified by dementia and schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1235–1255
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/120939
Ewa Łuczak, Łukasz Tanaś
FREE POLISH FULLTEXT: Nasilenie cech psychopatycznych a empatia: podejmowanie decyzji moralnych i rozpoznawanie złożonej ekspresji mimicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychopathic traits and empathy: moral decision making and complex affect expression recognition

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1257–1274
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/125383
Monika Olga Jańczak
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja i walidacja Skali mentalizacji (MentS) – samoopisowego narzędzia do pomiaru mentalizowania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation and validation of the Mentalization Scale (MentS) – a self-report measure of mentalizing

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1275–1292
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/125656
Piotr Grajewski, Małgorzata Dragan
FREE POLISH FULLTEXT: Badanie walidacyjne polskiej wersji kwestionariusza Zaburzenie Grania w Internecie-20 (Internet Gaming Disorder-20, IGD–20)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish validation of the Internet Gaming Disorder–20 (IGD–20) Test

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1293–1304
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/122501
Marcin Rzeszutek, Maja Lis-Turlejska, Małgorzata Pięta,
Szymon Szumiał, Małgorzata Kabas, Izabela Kaźmierczak, Iwona Drapała
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Kwestionariusza Ujawnienia Traumy (DTQ)
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Polish adaptation of the Disclosure of Trauma Questionnaire (DTQ)

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1305–1325
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/120790
Paweł Brudek
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Skali gerotranscendencji typu 2 (GST2-PL) Larsa Tornstama
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of Lars Tornstam’s Gerotranscendence Scale Type 2 (GST2-PL)

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1327–1339
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/125747
Ewa Betscher, Wojciech Guenter, Robert Bonek
FREE POLISH FULLTEXT: Pamięć u polskich pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – korelacje z nastrojem i zespołem zmęczenia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Memory in Polish multiple sclerosis patients – correlations with mood and fatigue

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1341–1356
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/126445
Grzegorz Zieliński, Estera Zięba, Aleksandra Byś
FREE POLISH FULLTEXT: Przegląd prac dotyczących wpływu wspinaczki jako uzupełniającej formy leczenia depresji i ich ocena według narzędzia QUADAS-2
FREE ENGLISH FULLTEXT: Review of studies on the impact of climbing as a complementary form of depression treatment and their evaluation according to the QUADAS-2 tool

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1357–1372
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/127499
Ewa Martyniak, Julia Wyszomirska, Marek Krzystanek,
Katarzyna Piekarska-Bugiel, Aleksander Stolarczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Co za dużo, to niezdrowo. Uzależnienie od ćwiczeń fizycznych: zjawisko, kryteria diagnostyczne, etiologia, terapia, wyzwania badawcze
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can’t get enough. Addiction to physical exercises: phenomenon, diagnostic criteria, etiology, therapy and research challenges

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1373–1386
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/120931
Agnieszka Bojda, Tomasz Srebnicki, Łukasz Konowałek, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Słaba centralna koherencja – rozwój i koncepcja konstruktu, metody badania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Weak central coherence – construct conception, development, research methods

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1387–1404
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/121980
Anna Zielińska-Wieniawska, Maksymilian Bielecki,
Tomasz Wolańczyk, Urszula Coupland, Magdalena Marczyńska,
Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia psychiczne, behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric, behavioral and emotional disorders in Polish children and adolescents with perinatal HIV infection

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1405–1420
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/122031
Urszula Bielecka, Katarzyna Schier, Jochen Hardt
FREE POLISH FULLTEXT: Doświadczenie własnego ciała i retrospektywnie postrzegane postawy rodziców u pacjentów z zespołem jelita drażliwego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Own body experience and parents’ attitudes perceived retrospectively in patients with irritable bowel syndrome

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1421–1431
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/122350
Anna Dunalska, Marcin Rzeszutek, Zuzanna Dębowska,
Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń ze spektrum autyzmu – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Comorbidity of bipolar disorder and autism spectrum disorder – review paper

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1433–1448
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/122212
Anna Walenda, Krzysztof Bogusz, Maciej Kopera,
Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Regulacja emocji w zaburzeniu z napadami objadania się
FREE ENGLISH FULLTEXT: Emotion regulation in binge eating disorder

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1449–1471
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/126595
Agnieszka Kobyłko, Julia E. Rymaszewska, Joanna Rymaszewska,
Dorota Szcześniak
FREE POLISH FULLTEXT: Kompleksowość kliniczna – gdzie ją znaleźć i jak ją wykorzystywać
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clinical complexity – where to find it and how to use it

Psychiatr. Pol. 2021; 55(6): 1473–1477
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/142523
Marek Krzystanek, Maciej Matuszczyk, Jacek Przybyło,
Dominika Dudek, Piotr Gałecki, Przemysław Bieńkowski,
Tomasz Szafrański, Jerzy Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Polski standard teleporady w psychiatrii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to the Editor. The Polish standard of teleconsultation in psychiatry
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl