56(2)

-
ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2022

 v.56

2021

v.55

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

2017 v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/


PSYCHIATRIA POLSKA 2022; VOL. 56, NR. 2
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 2/2022 

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 201–202
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/149406
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 205–216
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/145259
Daria Biechowska, Andrzej Cechnicki, Jan Godyń, Marek Balicki,
Jacek Wciórka, Izabela Ciuńczyk, Beata Galińska-Skok
FREE POLISH FULLTEXT: Centra Zdrowia Psychicznego. Wstępna ocena procesu wdrażania modelu pilotażowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental Health Centers. Preliminary evaluation of the pilot program implementation process

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 217–228
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/126661
Przemysław Zakowicz, Joanna Pawlak
FREE POLISH FULLTEXT: Transportery glicynowe w schizofrenii. Nowa nadzieja czy szum informacyjny?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Glycine transporters in schizophrenia. A new hope or informational noise?

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 229–244
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/125937
Mariusz Ślosarczyk, Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: 45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część III: Obraz i efekt kliniczny pierwszej hospitalizacji a późniejszy przebieg choroby oraz długoterminowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: A 45-year follow-up study of juvenile schizophrenia. Part III: Clinical picture and effect of the first hospitalization in the context of disease course and long-term social functioning of patients

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 245–260
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125744
Mariusz Ślosarczyk, Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: 45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część IV: Stan kliniczny oraz poziom adaptacji społecznej 5 lat po pierwszej hospitalizacji a późniejszy przebieg choroby oraz długoterminowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: A 45-year follow-up study of adolescent schizophrenia. Part IV: Clinical status and level of social adaptation 5 years after the first hospitalization in the context of illness course and long-term social functioning of patients

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 261–276
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/131623
Jarosław Stusiński, Wojciech Merk, Michał Lew-Starowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Charakterystyka stylów przywiązania u dorosłych osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Characteristics of attachment styles in adults diagnosed with psychotic disorders – a research review

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 277–288
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/127006
Piotr Podwalski, Krzysztof Szczygieł, Ernest Tyburski,
Agnieszka Samochowiec, Jerzy Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: Obawy, postawy i porównanie wpływu epidemii COVID-19 na stan psychiczny pracowników medycznych oraz osób niewykonujących zawodu medycznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Concerns, attitudes and comparison of the COVID-19 epidemic impact on the mental state of medical and nonmedical employees

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 289–296
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127217
Magdalena Gawrych
FREE POLISH FULLTEXT: Zdrowie psychiczne pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental health of medical workers during COVID-19 pandemic – literature review

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 297–308
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/127952
Karina Badura-Brzoza, Magdalena Piegza, Michał Błachut,
Piotr Gorczyca, Zenon Brzoza
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena związku wybranych parametrów stanu psychicznego z jakością życia pacjentów z chorobami alergicznymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of the relationship between some mental state parameters and the quality of life in patients with allergic diseases

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 309–321
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/131532
Mikolaj Przydacz, Tomasz Golabek, Michal Skalski,
Jerzy A. Sobański, Dominik Choragwicki, Katarzyna Klasa,
Pawel Pyrkosz, Dominika Dudek, Piotr Chlosta
FREE POLISH FULLTEXT: Dolegliwości z dolnych dróg moczowych oraz funkcje seksualne u pacjentów z depresją
FREE ENGLISH FULLTEXT: Lower urinary tract symptoms and sexual functioning in patients with depression

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 323–338
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/130801
Anna Rybak-Korneluk, Hubert M. Wichowicz,
Joanna Stankiewicz-Wróblewska, Krzysztof Żuk,
Maciej Dziurkowski, Krystian Adrych
FREE POLISH FULLTEXT: Specyficzność i znak afektywny wspomnień autobiograficznych u osób z zaburzeniami depresyjnymi oraz zespołem uzależnienia od alkoholu
FREE ENGLISH FULLTEXT: The specificity and the affective sign of autobiographical memories in individuals with depressive disorders and alcohol use disorder

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 339–354
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130991
Justyna Kotowska, Katarzyna Olszewska-Turek,
Robert Modrzyński, Jolanta Celebucka, Barbara Bętkowska-Korpała
FREE POLISH FULLTEXT: Skala Picia Problemowego (SPP) – właściwości psychometryczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Problem Drinking Scale (PDS) – psychometric characteristics

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 355–372
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/128156
Monika Kacela, Jakub Wojcieszak, Jolanta B. Zawilska
FREE POLISH FULLTEXT: Używanie fentanylu, butyrylofentanylu i furanylofentanylu w opinii użytkowników polskich forów internetowych poświęconych „dopalaczom”
FREE ENGLISH FULLTEXT: Use of fentanyl, butyrfentanyl and furanylfentanyl as discussed on Polish online forums devoted to ‘designer drugs’

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 373–389
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125782
Marta Makara-Studzińska, Maciej Załuski, Paweł Jagielski,
Adam Czabański, Katarzyna Cyranka
FREE POLISH FULLTEXT: Dynamika zmian częstotliwości samobójstw na kolei w Polsce – próba analizy epidemiologicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dynamics of suicidal frequency changes within the Poland rail system – an attempt of epidemiological analyzes

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 391–404
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125054
Feliks Matusiak, Małgorzata Wolska, Romualda Ulasińska,
Peter Stratton, Barbara Józefik
FREE POLISH FULLTEXT: Ilościowa i jakościowa analiza zmian w przebiegu systemowej terapii rodzin: wyniki polskiej klinicznej wersji kwestionariusza SCORE-15
FREE ENGLISH FULLTEXT: A quantitative and qualitative analysis of changes during systemic family therapy: results of the Polish clinical version of the SCORE-15 questionnaire

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 405–416
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125573
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska, Krzysztof Śmigórski,
Dorota Szcześniak, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Czy trening węchowy może sprzyjać usprawnianiu funkcjonowania pamięciowego u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can olfactory training support improvement of memory functioning in patients with mild cognitive disorders?

Psychiatr. Pol. 2022; 56(2): 417–422
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/147109
Aleksandra Gorostowicz, Dominika Dudek, Marcin Siwek
FREE POLISH FULLTEXT: List do redakcji. Terapia litem jako czynnik chroniący przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2? Obserwacje z ogniska epidemicznegoISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl