747_756

Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 747–756

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/30017

Bartosz Treger, Feliks Matusiak, Maciej W. Pilecki, Monika Rogoż

FREE POLISH FULLTEXT:

Związek pomiędzy obrazem siebie a repertuarem stosowanych mechanizmów obronnych w grupie pacjentów młodzieżowych leczonych psychiatrycznie


FREE ENGLISH FULLTEXT:
The association between self-image and defence mechanisms in a group of adolescent patients receiving psychiatric treatment

Summary
Aim. The aim of the study was to explore the relationship between various areas of self-image and defence mechanisms in adolescents. The study included a division into groups according to whether or not they were receiving psychiatric treatment.
Methods. Data were obtained from two groups: a clinical group (30 persons), consisting of adolescent patients of the Adolescent Inpatient Ward of the Child and Adolescent Psychiatry Clinic and a control group (40 persons), adolescents attending upper secondary school. The Defence Style Questionnaire DSQ-40 and the Offer Self Image Questionnaire were used in the study.
Results. Results showed no differences, in the maturity levels of the defence mechanisms, between the two groups. Subjects from the clinical group had a significantly lower self-image of themselves than subjects from the control group.. In both groups, the use of mature defence mechanisms was accompanied by a positive self-image, while the use of less mature defence mechanisms was associated with a lower self-image. Comparison of the groups revealed different relationships between the aspects of self-image and used defence mechanisms, in particular the mechanism of projection. Number of significant correlations was greater in the clinical group.
Conclusions. In the context of lower self-image, the study revealed the importance of such defence mechanisms as projection, acting out, somatization or schizoid fantasies. The obtained results seem to confirm a hypothesis that the assessment of the maturity of defence mechanisms in the period of adolescence is less clear and clinically useful.ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl