779_789

Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 779–789

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27018

Anna Poleszczyk

FREE POLISH FULLTEXT:

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych – przegląd najważniejszych badań i najnowszych informacji


FREE ENGLISH FULLTEXT:
Transcranial magnetic stimulation in treatment of various psychiatric disorders – review of the most prominent studies and the latest news

Summary
The aim of this paper was to present the current use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in psychiatric disorders with the mode of its application and results of most prominent studies. The most robust data concerns its use in major depressive disorder, while in other psychiatric disorders results are preliminary. TMS with the development of new techniques and new treatment protocols has a potential to become a very useful treatment tool in pharmacoresistant patients or patients intolerant of pharmacotherapy.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl