__1169_1179

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 1169–1179

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92301

Włodzimierz Opoka, Agata Kryczyk, Agata Krakowska,
Joanna Piotrowska, Joanna Gdula-Argasińska, Katarzyna Kała,
Marlena Linek, Bożena Muszyńska

FREE POLISH FULLTEXT:
Ocena wpływu wybranych jonów metali na efektywność transportu biernego i aktywnego imipraminy

Summary
Aim. The aim of the study was to evaluate the effect of zinc as well as magnesium or copper ions on the efficacy of passive transport of imipramine hydrochloride in in vitro model. According to results from passive transport, the next aim of the studies was to check the efficiency of active transport of imipramine hydrochloride in the presence or absence of zinc ions.
Method. The passive transport study was conducted in specially designed capsules, while CaCo-2 cell lines were used in active transport evaluation. Zinc, magnesium and copper content was determined by F-AAS method. The analysis of imipramine hydrochloride was performed using HPLC method.
Results. Mean concentrations of zinc, magnesium, and copper ions obtained in this experiment were as follows: 2.98, 1.34 and 3.52 mg/L, respectively. The presence of zinc ions increased the efficiency of active transport of imipramine hydrochloride by 39%. Furthermore, the transport of zinc ions in the presence of imipramine hydrochloride was 27% greater than that of the zinc-containing solutions without imipramine hydrochloride. The extending of the time of experiment from 30 to 60 minutes resulted in an increase in transport efficiency of more than 10% in both cases.
Conclusions. The efficiency of passive and active transport of imipramine hydrochloride is influenced by the presence of Mg, Zn and Cu ions. The passive transport of imipramine hydrochloride after 90 minutes of experiment was the most effective in the presence of copper and zinc ions. Further studies conducted on the CaCo-2 cell line indicated a clear positive interaction of imipramine – zinc.

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl