Online First Nr220

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 220: 1–25

Published ahead of print 12 March 2021

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/132496

Jerzy Samochowiec, Dominika Dudek, Jolanta Kucharska-Mazur,
Sławomir Murawiec, Joanna Rymaszewska, Wiesław Jerzy Cubała,
Janusz Heitzman, Agata Szulc, Małgorzata Bała, Piotr Gałecki

FREE POLISH FULLTEXT:

Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych
 
Summary
Under the auspices of the Polish Psychiatric Association and the National Consultant in Psychiatry, on the basis of analysis of international guidelines, the expert group consisting of psychiatrists and an epidemiologist compiled recommendations for the treatment of a depressive episode and recurrent depressive disorder. The recommendations take into account the information that the patient should receive before starting the treatment, the selection criteria for the treatment method and the choice of the antidepressant, the method of assessing the efficacy of treatment, treatment monitoring, and the duration of treatment. Formulating the recommendations, the experts analyzed the source data for their applicability in Poland. The current recommendations of scientific societies and an analysis of the literature on the treatment of depressive episodes and recurrent depressive disorder broken down by the treatment of acute episodes and maintenance treatment, as well as the recommendations on the method of creating guidelines have been taken into account. Furthermore, the guidelines developed in collaboration with the Supreme Medical Council and the Polish Psychiatric Association, entitled: “Diagnostic work-up and treatment of depression in adults – guidelines for family physicians”, and recommendations of the National Consultant in Adult Psychiatry have been taken into account. The recommendations were discussed among the experts and accepted by the General Board of the Polish Psychiatric Association. Subsequently, the recommendations were modified in line with the Board’s comments and endorsed by the Association for use in the management of patients with depression in Poland.

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl