Redakcja (Editors)

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE „PSYCHIATRII POLSKIEJ”

„PSYCHIATRIA POLSKA” EDITORIAL BOARDRedaktor naczelny (Editor-in-Chief):
prof. dr hab. Dominika Dudek, Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM

Zastępca red. naczelnego (vice Editor-in-Chief):
dr n. med. Jerzy A. Sobański, Zakład Psychoterapii Katedry Psychoterapii UJ CM


Sekretarz redakcji (Managing Editor):
mgr Katarzyna Klasa, Zakład Psychoterapii SU w Krakowie

e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 


Członkowie redakcji (redaktorzy tematyczni): 

Editorial Board Members (co-editors):


Aleksandra Arciszewska, Adrian Chrobak, Agata Dimter, Aleksandra Gorostowicz, 
Rafał Jaeschke, Andrzej Juryk, Michał Mielimąka, Sławomir Murawiec,
Łukasz Müldner-Nieckowski, Mateusz Łuc, Le
ch Popiołek, Wojciech Rachel,
Justyna Rzeczycka, Bartłomiej Taurogiński, Anna Tereszko. WYDAWCA (PUBLISHER)
Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

(Polish Psychiatric Association Editorial/Publishing Commitee)

Dominika Dudek - przewodnicząca Komitetu, 

Jacek Bomba,
Mariusz Furgał,
Krzysztof Rutkowski,
Jerzy Samochowiec
Jerzy A. Sobański,
Katarzyna Klasa 

Adres (Address):
31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14
e-mail: biuro@krwptp.pl 


PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

Adres redakcji (Editorial Board's Address):
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
kontakt - e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl  


Redakcja tekstów anglojęzycznych (English Texts Edition):
Katarzyna Cyranka
Małgorzata Rogalska
Ewa KrawczykRedaktor ds. mediów społecznościowych (Social Media Editor):
Anna Krupa
 
Redaktor techniczny (Technical Editor): 
Mariusz Mrozowicz
 
Adiustacja (Language Editors):
Aneta Tkaczyk
Magdalena Iwasiewicz


Korekta (proof reading):
Anna Ławrynowicz

 

Redakcje statystyczne (Statistical Editor):
Agnieszka Pac

Projekt okładki (cover):
Jadwiga MajOFERTA KRW PTP 2021

 

W sprawie dostępności i zamówień roczników archiwalnych prosimy o kontakt z wydawnictwem.

 

Zamówienia prosimy kierować na adres email (poniżej) lub składać je pisemnie na adres wydawnictwa:

Komitet Redakcyjno Wydawniczy PTP, 31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14

email: biuro@krwptp.pl  

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.6 par.1 KC. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 5% 


RODO:

Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP uprzejmie informuje, że dane osobowe Autorów i Recenzentów są - na podstawie wyrażenia przez nich zgody w – systemie edytorskim przetwarzane w celu opublikowania i rozpowszechnienia otrzymanej pracy. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Nazwiska i afiliacje Autorów po ich opublikowaniu są dostępne w przestrzeni międzynarodowej w druku i na stronie internetowej czasopisma. Dane osobowe Autorów i Recenzentów mogą być – na ich życzenie – w dowolnym momencie skorygowane lub usunięte z Systemu Edytorskiego.

RODO - personal data: / English version / 

Editorial and Publishing Committee of the Polish Psychiatric Association kindly informs that the personal data of Authors and Reviewers are - based on their consent signed in editorial system - processed in order to publish and disseminate the received work. This consent may be revoked at any time. The names and affiliations of the authors after their publication are available in the international space in print and on the journal's website. Personal data of Authors and Reviewers may be - at their request - corrected or deleted from the Editorial System at any time.

 

 
Digitalizacja czasopisma, edycja wersji jego anglojęzycznej, oraz zakup, wdrożenie i obsługa oprogramowania antyplagiatowego finansowane było ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę 
w ramach zadań umów 877/P-DUN/2016 oraz 739/P-DUN/2018. 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl