1065_1073_

Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 1065–1073

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/60906

Paweł Zielazny, Paulina Zielińska, Krystyna de Walden-Gałuszko,
Krzysztof Kuziemski, Barbara Bętkowska-Korpała

FREE POLISH FULLTEXT:

Psychoonkologia w Polsce

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Psychooncology in Poland

Summary
Psycho-oncology is an interdisciplinary field of medicine that deals with the psychological aspects of cancer. Psycho-oncology is a sub-discipline of clinical oncology, psychiatry, clinical psychology and health psychology. It was formally established in 1975. In Poland, the Polish Psycho-Oncology Association deals with the issues of psycho-oncology since 1992. Despite the dynamic development of psycho-oncology, in Poland psychological help for people with cancer covered under the health insurance is not sufficient. The main tasks facing the Polish psycho-oncology is: to define psycho-oncologist profession and to make it administratively independent profession, to identify psycho-oncological benefits under the health insurance and to determine standards of psycho-oncological care in the National Program of Cancer Prevention.

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl