225_241

Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 225–241

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/39370

Marek Jarema, Adam Wichniak, Dominika Dudek, Jerzy Samochowiec, Przemysław Bieńkowski, Janusz Rybakowski

FREE POLISH FULLTEXT:
Wskazówki do stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji o przedłużonym działaniu

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Guidelines for the use of second-generation long-acting antipsychotics

Summary
Long-acting injectable antipsychotics constitute a valuable alternative for the treatment of psychotic disorders, mainly schizophrenia. They assure a more stable drug level, improve treatment compliance, and increase the chances for favorable and long-lasting improvement. Additionally, the long-acting second-generation antipsychotics combine the values of long-acting injectable drugs with the values of atypical antipsychotics. Four second generation long-acting antipsychotics have been described: risperidone, olanzapine, aripiprazole and paliperidone. The indications for their use, treatment strategy, tolerance, and potential interactions are discussed.ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl