455468_

Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 455–468

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61584

Marcin Olajossy, Bartosz Olajossy, Sebastian Wnuk, Emilia Potembska, Ewa Urbańska

FREE POLISH FULLTEXT:
Stężenia kwasu kynureninowego w surowicy krwi pacjentów leczonych elektrycznie z rozpoznaniem zaburzenia depresyjnego nawracającego i depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzenia schizoafektywnego

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Blood serum concentrations of kynurenic acid in patients diagnosed with recurrent depressive disorder, depression in bipolar disorder, and schizoaffective disorder treated with electroconvulsive therapy

Summary
Aim: The aim of the present study was to compare blood serum kynurenic acid (KYNA) concentrations measured before ECT and after 1, 6 and 12 electroconvulsive treatment (ECT) sessions in patients with diagnoses of recurrent depressive disorder (RDD), depression in bipolar disorder (DBD) and schizoaffective disorder (SAD).
Subjects and methods: The study group comprised of 50 patients with ICD-10 diagnoses of RDD, DBD and SAD. Blood serum KYNA concentrations were determined and clinical assessment was performed using the MADRS and the GAF scale.
Results: Significant differences were found in blood serum KYNA levels between RDD, DBD and SAD patients treated with electroconvulsive therapy and healthy controls: 1) KYNA concentrations in DBD patients measured before ECT and after 12 ECT sessions were significantly lower than in the control group; 2) KYNA concentrations in the serum of RDD patients measured before ECT and after one and 12 ECT sessions were significantly lower than in the control group, while those measured after 6 ECT session did not differ significantly from KYNA concentrations in healthy controls; 3) higher pre-treatment blood serum concentrations of KYNA in DBD patients correlated with a higher number of illness phases and poorer general functioning before treatment; 4) significant relationships were found between higher blood serum concentrations of KYNA in RDD patients after 1 ECT session and male gender, and between higher KYNA concentrations after 6 ECT sessions and increased depression and poorer functioning before treatment in those patients.
Conclusions: Results show that KYNA concentrations in all diagnostic groups were lower before ECT (not statistically significant for the SAD group) and that there were no significant changes in those concentrations (compared with the baseline) during ECT.

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl