48(5)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6PSYCHIATRIA POLSKA 2014; VOL. 48, NR. 5

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 863–863
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37491

Dominika Dudak, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 865–887
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/25834
Giulia Costoloni, Elisa Pierantozzi, Arianna Goracci, Simone Bolognesi, Andrea Fagiolini
Leki normotymiczne a ciąża – przegląd
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mood stabilisers and pregnancy outcomes – a review


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 889–900
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/24984
Joanna Kowalska, Daria Olszowa, Dominika Markowska, Marzena Teplik, Joanna Rymaszewska
Aktywność fizyczna i szkoła rodzenia w czasie ciąży a poziom postrzeganego stresu i objawów depresyjnych u kobiet po porodzie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Physical activity and childbirth classes during a pregnancy and the level of perceived stress and depressive symptoms in women after childbirth


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 901–916
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/24434
Justyna Holka-Pokorska, Agnieszka Piróg-Balcerzak, Artur Stefanowicz
Przypadek „psychozy okołostymulacyjnej” w przebiegu procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem cytrynianu klomifenu oraz bromokryptyny
FREE ENGLISH FULLTEXT: „Mid-stimulation psychosis” in the course of in vitro fertilization procedure with the use of clomiphene citrate and bromocriptine – case study


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 917–930
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/30255
Marcin Siwek
Loksapina podawana drogą wziewną – nowa metoda leczenia pobudzenia w psychozach

FREE ENGLISH FULLTEXT: Inhaled loxapine: A novel treatment for agitation in psychotic disorders


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 931–940
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/22868
Dorota Kalka
Poczucie jakości życia a objawy depresji i sposoby radzenia sobie ze stresem
u osób z cukrzycą typu 2 – doniesienie wstępne

FREE ENGLISH FULLTEXT: The quality of life, symptoms of depression and coping with stress among individuals with type 2 diabetes – preliminary study


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 941–960
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/22144
Donata Kurpas, Patryk Piotrowski, Dominik Marciniak, Maja Kasprzak, Bożena Mroczek,
Aneta Nitsch-Osuch, Krzysztof Kassolik, Beata Karakiewicz, Dorota Bielska, Andrzej Kiejna
Wsparcie społeczne a wybrane wskaźniki stanu zdrowia pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Social support versus chosen health status indicators in primary care patients


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 961–974
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/25032
Barbara Zawadzka, Magdalena Byrczek, Sara Zawadzka
Perspektywa temporalna i inne czynniki psychologiczne utrudniające adaptację do wymogów leczenia u chorych przewlekle dializowanych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Temporal perspective and other psychological factors making it difficult to adapt to requirements of treatment in chronic dialysis patients


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 975–986
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/24452
Magdalena Piegza, Karina Badura-Brzoza, Robert Pudlo, Jacek Piegza, Łukasz Kunert,
Izabela Jaworska, Jarosław Sobiś, Michał Błachut, Piotr W. Gorczyca
Poczucie koherencji w grupie kobiet poddanych koronarografii
FREE ENGLISH FULLTEXT: The sense of coherence in women undergoing coronary arteriography


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 987–996
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/24426
Edward Pietrzyk, Iwona Gorczyca-Michta, Kamil Michta,
Magdalena Nowakowska, Beata Wożakowska-Kapłon
Depresja u chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depression in patients after coronary artery bypass grafting


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 997–1014
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/23018
Ewa Bałkowiec-Iskra, Grzegorz Cessak, Łucja Kryńska, Bartosz Łoza, Marcin Wojnar
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jako działanie niepożądane leków przeciwpsychotycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Venous thromboembolism as an adverse effect of antipsychotic treatment


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 1015–1024
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27173
Paweł Ziętek, Joanna Ziętek, Karina Szczypiór
Lęk u chorych poddawanych alloplastyce stawów kolanowych w trybie skróconej hospitalizacji
w świetle współczesnego piśmiennictwa

FREE ENGLISH FULLTEXT: Anxiety in patients undergoing fast-track knee arthroplasty in the light of recent literature


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5):1025–1034
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/24287
Paweł Ziętek, Joanna Ziętek, Karina Szczypiór, Łukasz Kołodziej,
Daniel Kotrych, Andrzej Bohatyrewicz
Stan kliniczny kolana wpływa na poziom przedoperacyjnego lęku u chorych poddanych alloplastyce kolana – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: A knee clinical state affects the preoperative level of anxiety in patients undergoing knee arthroplasty – preliminary report


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5):1035–1045
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/24062
Martin Magner, Tomas Honzik, Marketa Tesarova, Veronika Dvorakova,
Hana Hansiková, Jiri Raboch, Jiri Zeman
Zaburzenia psychiczne u pięciu pacjentów cierpiących na zespół MELAS
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric disturbances in five patients with MELAS syndrome


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5):1047–1058
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/25802
Piotr Czyż, Mariusz Furgał, Roman Nowobilski, Bogdan de Barbaro, Grażyna Pulka
Znaczenie wybranych zmiennych psychopatologicznych i osobowościowych w przebiegu astmy oskrzelowej alergicznej i niealergicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The significance of selected psychopathological and personality variables in the course of allergic and non-allergic asthma


LISTY/LETTERS, SPRAWOZDANIA/CONFERENCE REPORTS

Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 1059–1060
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37477
List do redakcji/Letter to Editors
Depresja - mechanizmy - terapia


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 1061
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37479
List do redakcji/Letter to Editors
„Współwystępowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 1062-1063
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37481
Sprawozdanie: The 15th International Neuropsychoanalysis Congress, New York, 24–26.07.2014.
Sławomir MurawiecREGULAMIN OGŁASZANIA PRAC w „Psychiatrii Polskiej”ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl