50(3)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


NOWOŚĆ:
Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)
PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

 

PSYCHIATRIA POLSKA 3/2016


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 483-484
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/63177
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 487–496
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/62903
Filip Szumski, Krzysztof Kasparek, Józef K. Gierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Polski projekt rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym – perspektywa specjalistów ds. zdrowia psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish project of a Sex Offenders Registry – a mental health professionals’ perspective


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 497–507
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59217
Aneta Michalska, Natalia Szejko, Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar
FREE POLISH FULLTEXT: Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się – subiektywny przegląd
FREE ENGLISH FULLTEXT: Nonspecific eating disorders – a subjective review


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 509–520
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59289
Gabriela Jagielska, Jerzy Przedlacki, Zbigniew Bartoszewicz, Ewa Racicka
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia mineralizacji kości jako powikłanie jadłowstrętu psychicznego – etiologia, rozpowszechnienie, przebieg i leczenie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Bone mineralization disorders as a complication of anorexia nervosa – etiology, prevalence, course and treatment


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 521–531
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/58933
Elżbieta Paszyńska, Agnieszka Słopień, Agata Osińska,
Monika Dmitrzak-Węglarz, Andrzej Rajewski, Anna Surdacka
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w jamie ustnej w przebiegu intensywnych wymiotów u pacjentki z zaburzeniem wegetatywnym występującym pod postacią somatyczną – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in oral cavity during period of intensive vomiting in patient with somatoform autonomic dysfunction – description of the case


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 533–542
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/33485
Beata Kasperek-Zimowska, Janusz Zimowski, Katarzyna Biernacka, Katarzyna Kucharska, Filip Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia procesów społecznego poznania w zespole Aspergera i jadłowstręcie psychicznym. W poszukiwaniu endofenotypów społecznego poznania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Impaired social cognition processes in Asperger syndromeand anorexia nervosa. In search for endophenotypes of social cognition


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 543–554
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/43234
Filip Rybakowski, Izabela Chojnicka, Piotr Dziechciarz,
Andrea Horvath, Małgorzata Janas-Kozik, Anetta Jeziorek, Ewa Pisula,
Anna Piwowarczyk, Agnieszka Słopień, Joanna Sykut-Cegielska,
Hanna Szajewska, Krzysztof Szczałuba, Krystyna Szymańska, Anna Waligórska*,
Aneta Wojciechowska, Michał Wroniszewski, Anna Dunajska
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie czynników genetycznych oraz przed- i okołoporodowych w etiologii zaburzeń ze spektrum autyzmu – wskazania do konsultacji genetycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of genetic factors and pre- and perinatal influencesin the etiology of autism spectrum disorders – indications for genetic referral
UWAGA: *Errata: właściwa jest następująca afiliacja podwójna:
Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Warszawie; Centrum Terapii Autyzmu Sotis w Warszawie
Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 555–569
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/61226
Magda Kaczor, Michał Skalski
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie i konsekwencje bezsenności w populacji pediatrycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Prevalence and consequences of insomnia in pediatric population


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 571–584
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/41294
Magda Kaczor, Michał Skalski
FREE POLISH FULLTEXT: Leczenie behawioralnych zaburzeń snu u dzieci i młodzieży – przegląd literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: Treatment of behavioral sleep problems in children and adolescents – literature review


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 585–596
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59324
Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Zastosowanie komputerowych technologii wspomagających (CAT) w rehabilitacji funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: The application of computer assisted technologies (CAT) in the rehabilitation of cognitive functions in psychiatric disorders of childhood and adolescence


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 597–606
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/38904
Karolina Dejko, Bernadetta Janusz, Bartosz Treger
FREE POLISH FULLTEXT: Charakterystyka wzorców mentalizacyjnych u rodziców dzieci z trudnościami w realizowaniu zadań rozwojowych okresu latencji – wyniki analizy jakościowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Characteristics of mentalization patterns in parents of children with difficulties in realizing developmental objectives of the latency stage – qualitative analysis results


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 607–619
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/42894
Barbara Józefik, Feliks Matusiak, Małgorzata Wolska, Romualda Ulasińska
FREE POLISH FULLTEXT: Badanie przebiegu terapii rodzin – prace nad polską wersją narzędzia SCORE-15
FREE ENGLISH FULLTEXT: Family therapy process - works on the Polish version of SCORE-15 tool


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 621–629
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36180
Kamila Lenkiewicz, Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Mechanizmy kształtujące rozwój osobowości i jej zaburzeń u dzieci i młodzieży
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mechanisms shaping the development of personality and personality disorders in children and adolescents


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 631–641
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60363
Marta Zagdańska, Andrzej Kiejna
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka epizodów depresji wśród wrocławskiej młodzieży akademickiej – wyniki badania epidemiologicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Prevalence and risk factors of depressive episodes among student population in Wroclaw – epidemiological study results


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 643–647
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/63179
Maria Beisert
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. W sprawie projektu Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editors. Upon the bill on prevention of sexual delinquency threats


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 649–653
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/62948
Andrzej Brodziak, Alicja Różyk-Myrta, Agnieszka Wolińska
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Kto wymagałby psychoterapii?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Who should reach for psychotherapy?


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 655–661
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/62819
Tomasz Zyss, Robert T. Hese
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Polski tekst informacji dla pacjenta oraz formularzświadomej zgody na zabiegi elektrowstrząsowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Polish text with information for the patient and the form of the informed consent for electroconvulsive treatment


Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 663–666
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/63178
Agnieszka Rynkiewicz, Izabela Łucka, Karol Grabowski
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Omówienie doniesienia: „An investigation of the ‘female camouflage effect’ in autism using a new computerized test showing sex/gender differences during ADOS-2”. IMFAR 2016, Baltimore, USA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Report „An investigation of the ‘female camouflage effect’ in autism using a new computerized test showing sex/gender differences during ADOS-2”. IMFAR 2016, Baltimore, USACzasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl